PDA

View Full Version : Cần mua điện thoại Nokia 5310 XpressMusicDrake
10-03-2013, 02:53 PM
như tiêu đề mình cần mua 1 em Cần mua điện thoại Nokia 5310 XpressMusic
http://vtcdn.com/sites/default/files/images/2012/3/31/img-1333204398-6.jpg

Drake
10-03-2013, 02:58 PM
up..........

Drake
10-03-2013, 03:38 PM
up..................

Drake
10-03-2013, 04:21 PM
................................

Drake
10-03-2013, 09:04 PM
...............................

Drake
10-03-2013, 09:16 PM
up..............