PDA

View Full Version : pop mobill chua chay daytynhocbmt
09-03-2013, 11:40 AM
can ra di 1 e popmobill 2 sim . may nhu moi...cau mog ra di 250k ^^
va can mua 1 em e71 gia hop ly................................................ ........