PDA

View Full Version : ban gap nokia x1 trong ngayabcdef
08-03-2013, 04:14 PM
đã bán.close topic

DJ Comely
08-03-2013, 04:25 PM
uppppppppppppppppppp

abcdef
08-03-2013, 05:26 PM
uppppppppppppppppp

nhocxjbj
08-03-2013, 09:03 PM
bán chưa vậy???