PDA

View Full Version : Bán 1280 màu đen rin cả xạcAdidas
08-03-2013, 11:29 AM
Colose topic máy đã ra đi yên tâm sử dụng bạn nha

Adidas
08-03-2013, 03:37 PM
AE nào mua khoảng 5 đến 6h liên hệ nhé mình làm dưới huyện giờ đó mới về thanks đã đọc tin.