PDA

View Full Version : ban 1 e bb8700c nhanh trong ngayanh890818
07-03-2013, 05:15 PM
tinh hinh ban 1 e bb 8700c máy đảm bảo ace có thể tét kiem tra
phu kien chi co cáp nhe
gia 300k (no fixx )
ace mua lien he 09458.12456

huy_0209
07-03-2013, 07:13 PM
Úp cho BB ^^

THANHDATNHUY
07-03-2013, 11:25 PM
250k lấy nhanh trong ngày mai. Mang về chống cháy chơi thôi:904: