PDA

View Full Version : Cần mua ĐT Nokia 101mickto.tuan
07-03-2013, 03:09 PM
cần mua 1 e nó kìa 101 ỡ đak lak < noi thành> ai bán thì ll 01639943456 . nt thôi nhá .giá cã với tình trạng máy
:83:

mickto.tuan
07-03-2013, 03:13 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

mickto.tuan
08-03-2013, 09:23 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

mickto.tuan
10-03-2013, 02:53 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppp