PDA

View Full Version : samsung galaxy s1 i9000 nguyên hộp 99% bánTeo_muadienthoai
06-03-2013, 07:23 PM
đã bán.........

huy_0209
06-03-2013, 07:28 PM
úp cho bạn ................. ^^

vipkrb
06-03-2013, 08:00 PM
upppppppppppp

quoclinh02bmt
06-03-2013, 09:52 PM
Lên nào...................

levanhi3u
06-03-2013, 11:12 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

traiphutho9999
07-03-2013, 09:38 AM
Upppppppppppppppppppppppp

Aries_leader
07-03-2013, 10:30 AM
L5 full box bh 10 thang 99% giao luu cho vui bac' ?

chinhchi339
07-03-2013, 09:23 PM
đối galaxy s3 coppy hong.

Teo_muadienthoai
08-03-2013, 05:17 PM
Uppppppppppppo

chinhchi339
08-03-2013, 09:26 PM
đoi x7 không.galaxys3 coppy cung dk.giao lưu cây

Teo_muadienthoai
09-03-2013, 12:34 AM
đoi x7 không.galaxys3 coppy cung dk.giao lưu cây

Lh nha pro....

Teo_muadienthoai
09-03-2013, 06:28 PM
lên...............

Teo_muadienthoai
10-03-2013, 01:31 PM
Uppppppppppp

Teo_muadienthoai
10-03-2013, 05:46 PM
chỉ còn màu đen nha ae

Teo_muadienthoai
10-03-2013, 10:45 PM
Upppppppppppppp

Teo_muadienthoai
10-03-2013, 10:45 PM
Uppppppppppppppp

Teo_muadienthoai
11-03-2013, 01:15 PM
uppppppppppppp

Teo_muadienthoai
11-03-2013, 07:10 PM
Uppppppppp

Teo_muadienthoai
12-03-2013, 12:22 AM
upppppppppppp

Teo_muadienthoai
12-03-2013, 09:11 AM
upppppppppppppppppp

Teo_muadienthoai
12-03-2013, 10:27 AM
Uppppppppppppp

nh0xs0chk4t3
12-03-2013, 10:57 AM
có fixx không prồ ơi ,

Teo_muadienthoai
12-03-2013, 11:43 PM
có fixx không prồ ơi ,

Sẽ pít bạn.......

KennyDinh
12-03-2013, 11:52 PM
đổi ip3gs 8gb chơi nè bạn! 0979 6679 49

legiatrang
13-03-2013, 01:24 AM
máy thật hay xách tay? fix mạnh mạnh ít đi mình lấy cho.

Teo_muadienthoai
13-03-2013, 05:01 PM
lênnnnnnnnnnnnnnn

Teo_muadienthoai
14-03-2013, 11:09 AM
upppppppppppppp