PDA

View Full Version : Bán Nokia 5233 màu trắng và Nokia 700 màu đỏ nguyên zin 100%computer and mobile T&D
05-03-2013, 10:35 PM
1/. Nokia 5233: đã ra đi
http://nv4.upanh.com/b2.s32.d1/3ec02f68b41ac928aa084418ce860eb8_53742464.images.j pg (http://nv4.upanh.com/b4.s33.d1/f0ca67dc3b62388553c38595fb1e6db6_53742464.images.1 20x1.jpg)

2/. Nokia 700 màu đỏ hàng công ty, zin 100% chưa chọc ngoáy gì, máy hơi trầy mặt sau chút xíu, bảo hành cho ACE 01 tháng.
Máy + sạc + thẻ nhớ 8G
Bán: 2tr2
http://nv0.upanh.com/b2.s32.d1/407862b86ae29ec9539069a28f04f1d6_53742520.images1. jpg (http://nv0.upanh.com/b5.s35.d3/60bf9999fe971e2d258c06186cfc2ef0_53742520.images1. 120x1.jpg)

computer and mobile T&D
06-03-2013, 01:03 PM
op.......................

huy_0209
06-03-2013, 07:22 PM
úp................................. ^^

computer and mobile T&D
06-03-2013, 10:36 PM
op....................................

computer and mobile T&D
08-03-2013, 10:25 AM
Op.......................

computer and mobile T&D
09-03-2013, 12:06 AM
op.........................

computer and mobile T&D
09-03-2013, 01:51 PM
op.........................

computer and mobile T&D
10-03-2013, 12:21 AM
op....................................