PDA

View Full Version : samsung i8910 32gb



hungbmtcb
03-03-2013, 04:58 PM
Cần bán một ss i8910 còn 85% giá 2.
"Tr2