PDA

View Full Version : Ban hoa don tiep khach xang dau,utquyen
04-12-2012, 11:10 AM
Anh em nao la công ty, doanh nghiệp cần mua hóa đơn tiếp khách thì gọi cho mình nhé
mình có hóa đon tiếp khách có thuế at 10%; giá bán 9%, muya nhiều thi rẻ hơn.
Ai cần thì gọi nhé!
Liên hệ sdt theo chữ ký!