PDA

View Full Version : Áo thun + áo khoác nam Vintage (đã qua sử dụng) rất đẹpPayphone Vintage House
26-11-2012, 09:16 PM
http://ns4.upanh.com/b1.s35.d4/ce07f9936edc9c642849e1776e9ee043_51228504.img2100. jpg (http://www.upanh.com/img_2100_upanh/v/1vmbfl1cbgu.htm)http://ns6.upanh.com/b6.s30.d2/3368d005a1cf4b28e33a151da7a72df4_51228506.img2101. jpg (http://www.upanh.com/img_2101_upanh/v/7vme2l6c6gq.htm)http://ns1.upanh.com/b3.s32.d2/27178434099a71c8f1f15ad710428678_51228511.img2103. jpg (http://www.upanh.com/img_2103_upanh/v/3vmd1lcc9gr.htm)http://ns6.upanh.com/b2.s33.d2/5e759b2ac168a77726a9dd8a8dfcd569_51228516.img2121. jpg (http://www.upanh.com/img_2121_upanh/v/6vm4bl3ccgo.htm)http://ns3.upanh.com/b6.s11.d1/c598ae2349338d6d7ac1136544384466_51228523.img2123. jpg (http://www.upanh.com/img_2123_upanh/v/9vmbeldc7gp.htm)http://ns8.upanh.com/b4.s30.d2/7ef75323fb09f4e4e573983262a3febe_51228528.img2124. jpg (http://www.upanh.com/img_2124_upanh/v/0vmecldc8yq.htm)http://ns0.upanh.com/b3.s35.d4/3a153af90aab465ae168313d70c168d0_51228530.img2127. jpg (http://www.upanh.com/img_2127_upanh/v/7vm96l6ceyn.htm)http://ns9.upanh.com/b1.s30.d2/b78f3b0fe849ab8d07f35b02e9844f53_51228539.img2128. jpg (http://www.upanh.com/img_2128_upanh/v/0vmdfl7c9yx.htm)http://ns6.upanh.com/b1.s34.d3/7a0380e0a272737fbadd598f1334362a_51228546.img2129. jpg (http://www.upanh.com/img_2129_upanh/v/8vm85l9c7wg.htm)http://ns6.upanh.com/b1.s33.d2/714d0d6e8a3f5df0f08d05949fc4aa40_51228586.img2137. jpg (http://www.upanh.com/img_2132_upanh/v/6vm73l0i7cb.htm)http://ns4.upanh.com/b4.s33.d1/f1d8cb9d6f349676b890be60695c6f20_51228594.img2139. jpg (http://www.upanh.com/img_2139_upanh/v/9vm15l2iaik.htm)http://ns6.upanh.com/b4.s11.d1/3b2c9ec5fcddca1ef6ac3ef3dfc59c5b_51228606.img2141. jpg (http://www.upanh.com/img_2141_upanh/v/evm2al6ibig.htm)

Áo khoác màu xanh bộ đội túi da 130k
Áo thun nam chất dày + sọc dài tay đồng giá 100k

Payphone Vintage House
27-11-2012, 08:01 AM
up cho một ngày nắng đẹp nào

Payphone Vintage House
27-11-2012, 10:21 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Payphone Vintage House
28-11-2012, 09:02 PM
Payphone Vintage House đơn giản là một nơi để tôi thõa sức cho niềm đam mê và sáng tạo của mình. Tôi muốn tạo ra những thứ nho nhỏ và đầy sáng tạo nhưng không kém phần lung linh. :202B:

danhTS
29-11-2012, 09:22 PM
up cho áo đẹp !!

Payphone Vintage House
30-11-2012, 11:42 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Payphone Vintage House
01-12-2012, 11:14 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp