PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Cho thuê đất + nhà (rộng 4000m2)



nhipphog
04-11-2012, 02:54 PM
Đất nằm đường Mai Xuân Thưởng giữa đất có nhà ở cấp 4 .Hợp đồng dài hạn....
Mọi Chi Tiết xin LH : 0946.8448.79 hoặc 09.4969.4979

vinhBanMe
05-11-2012, 12:17 AM
...............................upup............... ..................................
............................upupupup.............. ...............................
.........................upupupupupup............. .............................
......................upupupupupupupup............ ...........................
...................upupupupupupupupupup........... .........................
................upupupupupupupupupupupup.......... ......................
.............upupupupupupupupupupupupupup......... ....................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. .....................
凸(¬‿¬)凸