PDA

View Full Version : Oggy shop online Chuyên sỉ lẻ quần áo Nam < hàng thái. quản châu> giá cả hợp lý chất lượngsslovebmt
25-10-2012, 03:45 PM
OGGy Shop Online <địa chỉ 309 trần phú bmt > bán áo quần Nam vải chất sau đây là 1 số ảnh thật
- các bạn lấy giá sỉ sẻ giảm dần tùy theo số lượng sản phẩm<ưu tiên giá rẻ cho những bạn có ý định kinh doanh nhỏ.> áo thun 150k đến 200k/1c áo sơmi 180k đến 250k/1c quần rin skyndy 350k/1c
khách hàng cần mua vui lòng liên hệ 01884063336 gặp hùng nha <các bạn ở nên xún tận nhà để xem hàng tại lúc nào hàng cũng có sẵn hết nha> anh? chup. dt nên hơi mờ nha các bạn http://nr8.upanh.com/b2.s35.d1/3eac3be672961d3cbc5e82f61c478e2d_50297978.img0131c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0131_-_copy_upanh/v/3rm52i2leeo.htm)http://nr5.upanh.com/b1.s33.d2/8389fac309a79fcbf02a5f0481c711d0_50298015.img0132. jpg (http://www.upanh.com/img_0132_upanh/v/5rm72icldsx.htm)http://nr3.upanh.com/b5.s33.d3/946fdb056142baa5b26c54d98863b393_50298023.img0133. jpg (http://www.upanh.com/img_0133_upanh/v/2rmbbi0l2sj.htm)http://nr6.upanh.com/b1.s11.d1/0d696506e6ef8e5fb6fe4a50534f0319_50298036.img0134. jpg (http://www.upanh.com/img_0134_upanh/v/8rm7ai6l8lo.htm)http://nr5.upanh.com/b5.s30.d2/3b93f52c10ac4e40abf5409e5d8d9140_50298045.img0135c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0135_-_copy_upanh/v/8rm0ci9l6lj.htm)http://nr7.upanh.com/b1.s34.d3/c6cae652e5ecb7bfbeac4307841d7b63_50298067.img0136c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0136_-_copy_upanh/v/1rmc1ifl1op.htm)http://nr7.upanh.com/b4.s30.d2/eeba15e0635a043f4c43e08905ddc657_50298087.img0136. jpg (http://www.upanh.com/img_0136_upanh/v/1rmc8i3laxe.htm)http://nr5.upanh.com/b4.s30.d1/8a197840432bd98db63c723ebbe2c0f3_50298095.img0137c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0137_-_copy_upanh/v/9rmeci7l6xm.htm)http://nr4.upanh.com/b1.s11.d1/3da08821a55acd1e35a5d9e404fdb648_50298124.img0138c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0138_-_copy_upanh/v/7rm11i4l3ya.htm)http://nr0.upanh.com/b2.s32.d1/870070d9e69fcb66d47ffb0e587acf5a_50298140.img0139c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0139_-_copy_upanh/v/2rmf1ial9fo.htm)http://nr5.upanh.com/b1.s35.d1/01afdf905ffba31cc1faa2ba3cdcc394_50298145.img0139. jpg (http://www.upanh.com/img_0139_upanh/v/3rmd8ial8jc.htm)http://nr0.upanh.com/b2.s33.d1/182be5168f40d06de9902a143b846e58_50298160.img0140c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0140_-_copy_upanh/v/frm66i2l9jk.htm)http://nr4.upanh.com/b4.s32.d1/3d5b2c68379af3be87ffc54598edf10c_50298184.img0141c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0141_-_copy_upanh/v/drmd1i5l2mk.htm)http://nr8.upanh.com/b2.s11.d1/cf709b7852fb4b5c4b103dbff9ea4b1e_50298258.img0142c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0142_-_copy_upanh/v/1rmf5iam3cn.htm)http://nr2.upanh.com/b3.s33.d1/a5cd6cca29a17d2a99d508e1c7dca885_50298272.img0142. jpg (http://www.upanh.com/img_0142_upanh/v/6rmaeidmdca.htm)http://nr7.upanh.com/b4.s35.d3/eac7919a8cce129f33241ed99928cb93_50298287.img0143c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0143_-_copy_upanh/v/0rm7bi3m5ic.htm)http://nr0.upanh.com/b2.s30.d1/a93b29ab936e5030098e16c9e46f5842_50298320.img0144c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0144_-_copy_upanh/v/9rm76i5l1af.htm)http://nr6.upanh.com/b6.s34.d3/a932da13a1c1783fcf0d807f92a1affd_50298406.img0145c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0145_-_copy_upanh/v/crm80iam3nk.htm)http://nr8.upanh.com/b2.s11.d1/41be8296c2726cee759d89501aa9f46c_50298448.img0146c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0146_-_copy_upanh/v/drm10idmbtg.htm)http://nr3.upanh.com/b2.s34.d3/67919f1ba41d252390557e3463355632_50298473.img0146. jpg (http://www.upanh.com/img_0146_upanh/v/9rm5ei0m5vm.htm)http://nr2.upanh.com/b4.s34.d2/6de3c354fdbe1aa1f1da1cdf85ac8342_50298492.img0147c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0147_-_copy_upanh/v/9rmd9ifmerv.htm)http://nr4.upanh.com/b4.s33.d2/59aba5339cc39c91190869fc8aa59150_50298514.img0147. jpg (http://www.upanh.com/img_0147_upanh/v/brmf7i2m0ei.htm)http://nr2.upanh.com/b6.s11.d1/2f6c6539128b4774392df2a358efc21a_50298532.img0148c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0148_-_copy_upanh/v/crm40i9mfek.htm)http://nr0.upanh.com/b5.s32.d2/5e1781b5ee69aec5c908851b5429aba6_50298560.img0149c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0149_-_copy_upanh/v/9rm50i8m0qi.htm)http://nr0.upanh.com/b3.s34.d3/d86d4af0d383d2269bc47dfea32add73_50298580.img0149. jpg (http://www.upanh.com/img_0149_upanh/v/frma8icmeqo.htm)http://nr2.upanh.com/b5.s11.d1/12ef1887235952a45ecc73888db136dc_50298592.img0150c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0150_-_copy_upanh/v/brm24iamehq.htm)http://nr5.upanh.com/b2.s35.d3/7872bc9c31b7bf59ae5604fc2f83b6b0_50298635.img0151c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0151_-_copy_upanh/v/7rm3cifmaxm.htm)http://nr6.upanh.com/b3.s30.d2/17a92070ea409bc93fb9eec8ed2ebfb2_50298656.img0152c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0152_-_copy_upanh/v/drmfci7mckl.htm)http://nr0.upanh.com/b6.s33.d3/f3dac93ce06659e47e5de9fb81c2f07d_50298680.img0153c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0153_-_copy_upanh/v/brmebi7mcsk.htm)http://nr3.upanh.com/b1.s11.d1/4aa59251615e3245684adf8224ca64f1_50298693.img0153. jpg (http://www.upanh.com/img_0153_upanh/v/brm7eifm9zj.htm)http://nr8.upanh.com/b5.s33.d1/538c80b71744d1ef082520934c6ab933_50298708.img0154c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0154_-_copy_upanh/v/frmc8i7mebz.htm)http://nr2.upanh.com/b2.s33.d1/f683beb7401763f23be24cce55ec60fe_50298732.img0155c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0155_-_copy_upanh/v/8rm37i7m5ou.htm)http://nr4.upanh.com/b3.s35.d2/b2d597c56547aa569a0de22a082c2faf_50298774.img0156c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0156_-_copy_upanh/v/0rm3aidm1gg.htm)http://nr4.upanh.com/b1.s35.d3/dd8688fae46c02f1340472e40a87799f_50298804.img0156. jpg (http://www.upanh.com/img_0156_upanh/v/4rm24i0m5fi.htm)http://nr0.upanh.com/b3.s33.d1/980e81b91edf56151f58919a42ef79bd_50298830.img0157c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0157_-_copy_upanh/v/2rmedi0m2sw.htm)http://nr8.upanh.com/b2.s11.d1/6627f9340627334a41e9453f0a3181ab_50298868.img0158c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0158_-_copy_upanh/v/9rm7di8m5mk.htm)http://nr1.upanh.com/b2.s34.d4/d5c7b462ba892770df41bc7df7f69250_50298891.img0158. jpg (http://www.upanh.com/img_0158_upanh/v/4rmd0r8qekb.htm)http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/3ff387000d7606a94aa1c8a8d6e8e773_50298908.img0159c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0159_-_copy_upanh/v/brmbbrcq4kw.htm)http://nr7.upanh.com/b3.s30.d1/cda0d7556dc4196323a9bbcc7c9bf3ae_50298937.img0159. jpg (http://www.upanh.com/img_0159_upanh/v/3rm33raqcle.htm)http://nr7.upanh.com/b3.s35.d4/0230f5a3675c916ccc25b0a64f5fb782_50298947.img0160c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0160_-_copy_upanh/v/0rmefr1q1bm.htm)http://nr3.upanh.com/b3.s30.d2/2710f3e48030ae4bb422f2e6d7711acb_50298973.img0161c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0161_-_copy_upanh/v/5rm50rfq3ox.htm)http://nr7.upanh.com/b1.s35.d4/4cffc1e9ff55ced24daac97aaba520ca_50298987.img0161. jpg (http://www.upanh.com/img_0161_upanh/v/6rmcbr7q9xd.htm)http://nr8.upanh.com/b1.s30.d1/1ac1c1dd772a04282decf46353e8369c_50299018.img0162c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0162_-_copy_upanh/v/4rm8cr7qayu.htm)http://nr8.upanh.com/b3.s32.d1/0713c6e8b71e8819482f74821ea61c48_50299038.img0162. jpg (http://www.upanh.com/img_0162_upanh/v/0rmb7r4qcyf.htm)http://nr6.upanh.com/b4.s35.d3/98580bf9b969c824438028c95ab32d0b_50299056.img0163c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0163_-_copy_upanh/v/drmb7r6qdfw.htm)http://nr5.upanh.com/b4.s34.d2/926a6d9ed02c94ac70479f9368cff4b9_50299085.img0163. jpg (http://www.upanh.com/img_0163_upanh/v/3rm70r7qdlj.htm)http://nr0.upanh.com/b4.s11.d1/62ead60bfd64b4dddc1cb763aa3bab44_50299110.img0164c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0164_-_copy_upanh/v/erm43r7qfml.htm)http://nr7.upanh.com/b4.s32.d1/aba16af9f36141308d1347bcfd1f223c_50299137.img0165c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0165_-_copy_upanh/v/3rmb1r4qawt.htm)http://nr8.upanh.com/b3.s30.d2/a5fdfc7702959b92173ec6edb4f4f7f1_50299178.img0166c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0166_-_copy_upanh/v/8rm4br1h2co.htm)

ngochuongbmt
25-10-2012, 06:06 PM
úpppppppppppppppp phụ nè,đông khách

sslovebmt
26-10-2012, 12:34 AM
úpppppppppppppppp phụ nè,đông khách
thank nha uppp :987:

thelaxong123
13-11-2012, 08:25 PM
Có kiểu quần Nam như vậy mà màu khác ko bạn ơi

sslovebmt
18-11-2012, 11:41 PM
Có kiểu quần Nam như vậy mà màu khác ko bạn ơi

hok bạn ơi