PDA

View Full Version : càn tìm mua áo khoác nam kiểu nàyhuyloc91
08-10-2012, 01:52 AM
http://www.google.com.vn/imgres?q=%C3%A1o+khoac+nam,&hl=vi&sa=X&biw=1366&bih=600&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=C1DEj55WdxYnnM:&imgrefurl=http://www.aokhoachanquoc.com/2010/12/%25C3%25A1o-kho%25C3%25A1c-nam-gi%25E1%25BA%25A3-vest-k04-gi%25C3%25A1-270k.html&docid=MSZVZivV0aOfNM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_JZb8p3JTxm4/TQeSBn2V3SI/AAAAAAAAAIY/A-b7PBReWvw/s1600/19.jpg&w=497&h=419&ei=FMFxUID2EamXiAeA7YC4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=806&vpy=57&dur=367&hovh=206&hovw=245&tx=150&ty=119&sig=112070320204448023556&page=3&tbnh=129&tbnw=153&start=63&ndsp=32&ved=1t:429,r:21,s:63,i:335

huyloc91
08-10-2012, 01:54 AM
http://www.aokhoachanquoc.com/2010/12/%C3%A1o-kho%C3%A1c-nam-gi%E1%BA%A3-vest-k04-gi%C3%A1-270k.html
kiểu đầu tiên ai biết bán ở đâu ko? bik thì pm wa yahoo changkhothuychung1716 vs

gacon1234
14-10-2012, 05:45 PM
uppppppppppppppppppppppppp