PDA

View Full Version : Hót ::::::::::::Đã Có hình 0ffline lần 5 của BikerBMT::::::::Hót (New Update)ngochuongbmt
02-10-2012, 02:27 PM
sáng sớm ace tập trung tại quá MTV trước khi cuộc vui bắt đầu :)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/267376_211764138954262_1139317606_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557223_211764018954274_1859583495_n.jpg

quả đen thui tự sướng :))

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/228137_211764102287599_355868010_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408659_211764318954244_1109462302_n.jpg

và đây là vợ đen thui thùi lùi :))

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/421329_211764288954247_683785423_n.jpg

và đây là các pic tự sướng tại hồ ;))

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550693_211764428954233_1389024253_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/222002_211764578954218_936668859_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/320476_211765818954094_471667557_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/303912_211766115620731_1504196181_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/68389_211766232287386_566594884_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/603743_211766172287392_1261938424_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523314_211766198954056_1018593256_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/150341_211766292287380_40729712_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/485845_211766338954042_1538301363_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/303912_211766115620731_1504196181_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/183582_211766442287365_988356415_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482996_211766378954038_1941928126_n.jpg

quả led chơi ngu kiếm sô rồi lại mắt lim dim

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/420520_211764202287589_508076513_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/485774_211764465620896_2000739143_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/581584_211764605620882_1356213039_n.jpg

chủ quán sữa cũng bỏ quán góp vui cùng ae biker :)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/581584_211764605620882_1356213039_n.jpg

a Vinh và thằng ku đẹp trai :)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/3140_211764535620889_2114322629_n.jpg

Men mập đi quậy phá lung tung
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/400882_211764688954207_974747930_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/564997_211764672287542_1296562286_n.jpg


và trình làng cuộc vui nói nhìu quá rồi hì hì
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/578441_211765212287488_919270067_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548348_211764788954197_1320053085_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/527367_211764835620859_1716282933_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/39306_211764895620853_1378170518_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408632_211764925620850_1520581996_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/284314_211764952287514_206888016_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/304919_211764992287510_1551916236_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/403997_211765085620834_429923055_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/261803_211765105620832_1488128337_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/246400_211765125620830_928155016_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/251057_211765158954160_1788540405_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417360_211765188954157_1542996956_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68389_211765245620818_755894290_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/230578_211765315620811_1262427535_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/579803_211765405620802_393375386_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579819_211765458954130_881384699_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/542140_211765508954125_961548173_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/222024_211765698954106_864954336_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/10248_211765725620770_483046987_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/150338_211765788954097_623237443_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541175_211765885620754_1947079254_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/576350_211765902287419_415053370_n.jpg

chưa say đã chốn :))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/527578_211765972287412_2044522015_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/74861_211765948954081_381203534_n.jpg

chắc kon trai pepsi :))
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/426240_211766515620691_2032654866_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/298350_211766538954022_809927315_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422711_211766565620686_478158309_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/149688_211766598954016_675107142_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564161_211766642287345_1078951454_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/246593_211766668954009_488871299_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/404021_211766695620673_1363051320_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/253164_211766722287337_1596744090_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/397357_211766755620667_1325408656_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564786_211766788953997_1264259366_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/250481_211766828953993_762497093_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486668_211766858953990_1705002243_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/298626_211766885620654_175899610_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550545_211766915620651_268489746_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/431673_211766948953981_523356003_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72039_211766995620643_116334763_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46360_211767048953971_151955213_n.jpg

tăng 2 của ae tại karaoke Lợi Trang 3:)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/282124_211767065620636_912599519_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/308042_211767115620631_1972325541_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/552627_211767138953962_1386174182_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/150154_211767188953957_295000488_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60612_211767222287287_1997128740_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/550834_211767305620612_605864012_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/10299_211767375620605_228996051_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545606_211767438953932_132451893_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/3716_211767478953928_1827152227_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/523227_211767525620590_625203748_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/539376_211767592287250_1559164258_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/222036_211767628953913_13620769_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/68699_211767658953910_1888455229_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408700_211767752287234_2045075326_n.jpg

ông bin canh quá ép phải ún hì hì
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543461_211767788953897_1095834348_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408700_211767752287234_2045075326_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/230471_211767842287225_2121335281_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398462_211767882287221_620036188_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/598928_211767942287215_1052548020_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577313_211768048953871_2111057664_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/247993_211768152287194_658078215_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/251018_211768175620525_1527167094_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/404021_211768278953848_1412040249_n.jpg

tối ae ta kết thúc cái dư âm của câu cá và karaoke là đi dạo :)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/384355_211768385620504_1969629454_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543332_211768428953833_720015216_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559566_211768458953830_1146082886_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/603243_211768475620495_30542571_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/156250_211768512287158_867642557_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/426207_211768538953822_515087080_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/224567_211768565620486_234184029_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60731_211768582287151_1324034129_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/206276_211768692287140_1896501806_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/229420_211768728953803_1169401756_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/552726_211768782287131_272318997_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/247623_211768825620460_769460400_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543371_211768855620457_225441141_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/246634_211768898953786_290641531_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559538_211768938953782_266717126_n.jpg

Mọi người nhanh tay qua :http://bikerbmt.com/index.php đăng ký để trở thành member của Hội nhé,Thân !

ngochuongbmt
03-10-2012, 02:55 PM
lênnnnnnnnnnnnnnnnn phát đầu tiên nào

ngochuongbmt
06-10-2012, 05:48 PM
lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ngochuongbmt
09-10-2012, 05:34 PM
úpppppppppppppppppp nào

maxjmax
09-10-2012, 05:42 PM
âm thanh lớn có hại cho tai và não của trẻ con.các biker lưu ý nhak

ngochuongbmt
10-10-2012, 06:15 PM
âm thanh lớn có hại cho tai và não của trẻ con.các biker lưu ý nhak

thanks bạn đã góp ý nhé

ngochuongbmt
13-10-2012, 09:34 PM
úppppppppppppppppp

kupin_bmt
13-10-2012, 11:33 PM
lâp hội mio đấu đi pà kon...............

hopnghiadia
31-10-2012, 09:34 PM
gặp thằng bạn{chiến}

nhungha
02-11-2012, 03:43 PM
dzui wwa...............:116:

ngochuongbmt
07-11-2012, 09:21 PM
úpppppppppppppppppp nào

hotnhakiem
07-11-2012, 09:29 PM
Thời gian
Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 3/11/2012

Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 5/11/2012

Nội dung
Trong thời gian sự kiện, mỗi lần mua sắm mà tổng số Xu phải thanh toán trong một lúc theo mức ấn định gồm (trong khoảng): 29.000-29.999, 30.000-39.999 Xu, 31.000-31.999 Xu 32.000-32.999 Xu, sẽ nhận được quà khuyến mãi có giá trị từ cửa hàng.

Phần thưởng
Mức xu thanh toán (Tặng ngay)
29.000-29.999 (1 Pet Gà Con)
30.000-39.999 (1 Pet Mầm Xanh)
31.000-31.999 (1 Pet Đấu Sỹ)
32.000-32.999 (1 Pet Kiến Xanh )
Hướng dẫn tham gia
Đầu tiên các bạn vào khu vực Shop Game như hình sau:
http://img.zing.vn/gn/images/data/2012-08-27/hd/shop.jpg

Tiến hành chọn mua vật phẩm. Khi Click vào vật phẩm, vật phẩm sẽ tự động chuyển vào giỏ hàng.
http://img.zing.vn/gn/images/data/Gunny%2024-9/245.png

Chọn mua hàng xong xem lại giỏ hàng và thanh toán toàn bộ với tổng giá trị thanh toán phía dưới.
http://img.zing.vn/gn/images/data/2012-08-23/hop-thu.jpg
Sau khi thanh toán xong, hệ thống sẽ gửi quà về cho bạn thông qua Hộp thư:


Hãy kiểm tra Hộp thư để nhận quà tặng các bạn nhé!

Chú ý
Nếu tổng số tiền thanh toán không đạt 1 trong những mức ấn định trên sẽ không nhận được quà.
Không thể thanh toán cộng dồn, mà chỉ có tác dụng cho mỗi lần thanh toán cùng lúc.
Gunner giao dịch với nhau không tính là tiêu phí có hiệu lực. Gunner nạp thẻ nhưng không mua vật phẩm cũng không tính.
Gunner mua tặng vật phẩm cho ngườc khác được tính là tiêu phí, người được tặng thì không.
Không giới hạn số lần thực hiện.Up hộ bác, Up lại dùm tôi với nhe

kiem dinh (http://kiemdinhvn.com/) kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định. Hãy đến với Dịch vụ kiểm định an toan thiết bị máy móc chất lượng
Chúc các bác vui vẻ