PDA

View Full Version : Cung cấp sỉ, giá tốt nhất Áo thun, áo khoác, quần hiphopnavy123
28-09-2012, 09:25 AM
www.cungcapsi.com
Cung cấp sỉ, giá tốt nhất
Điện thoại: (08) 3 977 0193 - 0909992048
Địa chỉ: i6 bis Châu Thới, P15, Q10 - HCM
Liên hệ: order@cungcapsi.com , Xem bản đồ

- Khách hàng ở HCM: trực tiếp đến công ty nhận hàng và thanh toán

- Khách hàng ở Tỉnh: đặt hàng trực tiếp trên website hoặc liên hệ nhân viên CUNG CẤP SỈ nhận form đặt hàng.
Khách hàng ở tỉnh vui lòng thanh toán 100% tiền hàng và phí vận chuyển

Tất cả sản phẩm chỉ bán sỉ không bán lẻ

http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/Untitled-9.jpg
Ms: DA058
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 170000
10 - 50 sp: 165000
51 - 200 sp: 162000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/new/dvgsdddg.jpg
Ms: DQ015
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 85000
11 - 50 sp: 80000
51 - 200 sp: 75000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/new/xsacfsd.jpg
Ms: DA001
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 75000
11 - 50 sp: 70000
51 - 200 sp: 65000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/new/WERQFQR.jpg
Ms: DA003
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 78000
11 - 50 sp: 75000
51 - 200 sp: 70000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/dfdbdfb.jpg
Ms: DA007
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 69000
11 - 50 sp: 67000
51 - 500 sp: 65000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/aopoloxanh1.jpg
Ms: DA009
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 76000
11 - 50 sp: 74000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/aopoloxa1nh.jpg
Ms: DA008
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 76000
11 - 50 sp: 74000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/aoformdai.jpg
Ms: DA021
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 66000
11 - 50 sp: 64000
51 - 500 sp: 59000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/quan/sortlung.jpg
Ms: DQ019
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 78000
11 - 50 sp: 75000
51 - 500 sp: 70000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/bfgnjvhm.jpg
Ms: DPK022
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 90000
11 - 50 sp: 85000
51 - 200 sp: 80000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/tt-thu-dong20121.jpg
Ms: DA016
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 66000
11 - 200 sp: 62000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/PhuKien/QuanTTNam12.jpg
Ms: DQ017
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 78000
11 - 50 sp: 75000
51 - 500 sp: 70000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/quan/QuanHH6.jpg
Ms: DQ018
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 65000
11 - 50 sp: 62000
51 - 500 sp: 57000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/AOKHOAC2.jpg
Ms: DA022
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 120000
11 - 50 sp: 110000
51 - 500 sp: 105000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/chupjpg.jpg
Ms: DA010
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 78000
11 - 200 sp: 75000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/damjpg.jpg
Ms: DQ011
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 65000
11 - 200 sp: 60000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/logojpg.jpg
Ms: DA011
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 78000
11 - 200 sp: 75000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/bfgnjvhm.jpg
Ms: DPK022
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 90000
11 - 50 sp: 85000
51 - 200 sp: 80000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/Untitled-1.jpg
Ms: DPK026
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 60000
11 - 50 sp: 55000
51 - 200 sp: 52000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/dvdbdgb.jpg
Ms: DPK002
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 65000
11 - 50 sp: 63000
51 - 200 sp: 62000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/deal-thang30-%CC%81.jpg
Ms: DN008
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 6300
11 - 50 sp: 60000
51 - 500 sp: 55000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/aocasau3.jpg
Ms: DA033
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 93000
11 - 50 sp: 90000
51 - 500 sp: 85000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/aocasau5.jpg
Ms: DA032
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 93000
11 - 50 sp: 90000
51 - 500 sp: 85000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/polo3m-tshirt2m-tshirCct-D.jpg
Ms: DA014
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 53000
11 - 200 sp: 50000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/1.jpg
Ms: DA015
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 58000
11 - 200 sp: 55000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/ao/aa.jpg
Ms: DA017
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 53000
11 - 200 sp: 50000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/aklove.jpg
Ms: DA013
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 270000
11 - 200 sp: 260000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)
http://www.cungcapsi.com/image/data/san_pham/new/HTS0581.jpg
Ms: DQ010
Giá sỉ:
1 - 10 sp: 77000
11 - 50 sp: 75000
51 - 500 sp: 72000
Tình trạng: Còn hàng
Xem Chi Tiết (http://cungcapsi.com)

navy123
05-10-2012, 09:13 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppp