PDA

View Full Version : áo khoác bóng chày áo cặp dành cho các Ty đâysslovebmt
18-09-2012, 03:26 PM
: oGGy Shop : :89: Sản phẩm của shop tất cả đều là thun 4 chiều,co giản,mềm mịn,hút mồ hôi,tất cả sản phẩm đều giống trên hình,kể cả màu sắc áo,phom áo nha các bạn <<,,Tất cả áo thun Là size S và M đồng giá 90k/1c <<<<<<< áo khoác bóng chày vải thường 165k/1c vải thái 200k/1c size M và L / 1c. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. .................................................. ....... [FLASH] • Địa chỉ 309 trần phú nha mình bán tai nhà có gj LH trước nha. • Tât cả các bạn đặt hàng vui lòng gọi: 018840 63336 (gặp Hùng) xem còn hàng ko nhé http://nq3.upanh.com/b2.s31.d2/67d38709f72d1227027ba3bedea39e09_49213133.20832327 57433825411861437121478n.jpg (http://www.upanh.com/208323_275743382541186_1437121478_n_upanh/v/9rk66m3e1ms.htm)http://nq4.upanh.com/b5.s30.d2/5964e94cb7d060cedc21823751188dfc_49213134.21560627 57452358743341593884346n.jpg (http://www.upanh.com/215606_275745235874334_1593884346_n_upanh/v/8rk6em2e6mo.htm)http://nq6.upanh.com/b2.s32.d2/998c40187d81a832ac619968b2ee45d6_49213136.24684627 71788923976352018592404n.jpg (http://www.upanh.com/246846_277178892397635_2018592404_n_upanh/v/ark35mae9gi.htm)http://nq7.upanh.com/b6.s32.d2/5e7d9a8b83c7c19d99248d97a85caeaf_49213137.26221328 3160598466131538341741n.jpg (http://www.upanh.com/262213_283160598466131_538341741_n_upanh/v/3rk9cmbe2gt.htm)http://nq8.upanh.com/b5.s32.d1/97864b51d1b8f3aa3602c0bbf79d175d_49213138.28480627 5742539207937701266911n.jpg (http://www.upanh.com/284806_275742539207937_701266911_n_upanh/v/drk6dm3e3mw.htm)http://nq9.upanh.com/b4.s30.d1/d650d5ad55b6c984a37b18aa63d16da4_49213139.29245527 71793090642602033556111n.jpg (http://www.upanh.com/292455_277179309064260_2033556111_n_upanh/v/1rk3amdedgc.htm)http://nq0.upanh.com/b4.s32.d2/ac2efd592cfe15eae964a6079197b4cf_49213140.29290128 31607017994541074429413n.jpg (http://www.upanh.com/292901_283160701799454_1074429413_n_upanh/v/ark82m5eama.htm)http://nq1.upanh.com/b4.s31.d2/569228645f0d3b8b8b55a713abce29ff_49213141.29318327 7179205730937277847172n.jpg (http://www.upanh.com/293183_277179205730937_277847172_n_upanh/v/8rk8dm6eemp.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s31.d2/44cf7a6e2fb0c3be97d6591d31ccd06e_49213142.29320727 57451058743471677590287n.jpg (http://www.upanh.com/293207_275745105874347_1677590287_n_upanh/v/3rk61mdefmf.htm)http://nq3.upanh.com/b6.s30.d1/dce7a25763335bd173dc28de613ac351_49213143.29685328 34298917725351593462851n.jpg (http://www.upanh.com/296853_283429891772535_1593462851_n_upanh/v/drk6amde5mj.htm)http://nq4.upanh.com/b3.s30.d2/9ad278cc38edb34c899732c30f0a0e63_49213144.30926928 34298217725421170988041n.jpg (http://www.upanh.com/309269_283429821772542_1170988041_n_upanh/v/2rk38mbe1gu.htm)http://nq5.upanh.com/b1.s31.d2/e5860f6f93828258ff3358101811c76d_49213145.38039427 57422825412961683514182n.jpg (http://www.upanh.com/380394_275742282541296_1683514182_n_upanh/v/6rk3cm1e7ge.htm)http://nq6.upanh.com/b3.s31.d2/74394c387bce8f82b2748eb479c51015_49213146.38112328 45284283293481750318727n.jpg (http://www.upanh.com/381123_284528428329348_1750318727_n_upanh/v/1rk2bmbe9gq.htm)http://nq7.upanh.com/b4.s30.d2/b2fc6be8e84ad51cf7dac52e32457d3b_49213147.38683627 22395462249031373212481n.jpg (http://www.upanh.com/386836_272239546224903_1373212481_n_upanh/v/drkcfm6e3gh.htm)http://nq8.upanh.com/b2.s31.d2/b16ac320609a5faf803900eec48cc37f_49213148.39252828 34301684391741897711824n.jpg (http://www.upanh.com/392528_283430168439174_1897711824_n_upanh/v/8rk28mde9gn.htm)http://nq9.upanh.com/b6.s32.d2/9cf1a0549d884850208534da3d46ed97_49213149.39256028 34300217725221564030845n.jpg (http://www.upanh.com/392560_283430021772522_1564030845_n_upanh/v/8rkd0m8e4gd.htm)http://nq0.upanh.com/b6.s31.d2/6ad4c9fa250d717878bcbdb1456d96eb_49213150.39470527 2239482891576966286038n.jpg (http://www.upanh.com/394705_272239482891576_966286038_n_upanh/v/drk34m4eagv.htm)http://nq3.upanh.com/b5.s31.d2/6e25143d19351fcb41b920898b34a7dc_49213153.39521428 34300851058491382036087n.jpg (http://www.upanh.com/395214_283430085105849_1382036087_n_upanh/v/brkacm3e3gm.htm)http://nq4.upanh.com/b6.s31.d2/b54b25961c4900eb5ebd82e79b788c4c_49213154.39524428 34299351058641138742580n.jpg (http://www.upanh.com/395244_283429935105864_1138742580_n_upanh/v/brkf5m7e6gk.htm)http://nq6.upanh.com/b2.s31.d2/eed7eb8004e188817d026f0ed7489b25_49213156.40293728 31603651328211698560419n.jpg (http://www.upanh.com/402937_283160365132821_1698560419_n_upanh/v/6rkddmbe5go.htm)http://nq9.upanh.com/b1.s30.d2/ecd60faa13cb29e7e22d20cca64eb5dd_49213159.40408827 5743102541214823485447n.jpg (http://www.upanh.com/404088_275743102541214_823485447_n_upanh/v/2rk53m1efgb.htm)http://nq0.upanh.com/b1.s32.d2/65dfe124c479b4797607eb3c4233d9c7_49213160.41878627 71788123976431759597461n.jpg (http://www.upanh.com/418786_277178812397643_1759597461_n__1__upanh/v/7rk30m1ebgw.htm)http://nq1.upanh.com/b2.s31.d2/7cd8dc604fc0d5d24eaea0204cc66bc3_49213161.41881427 71790690642841649898784n.jpg (http://www.upanh.com/418814_277179069064284_1649898784_n_upanh/v/2rk23maeeyc.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s32.d2/3acb5f146767ea791fff1e0ae81205e2_49213162.42729227 5742925874565875795261n.jpg (http://www.upanh.com/427292_275742925874565_875795261_n_upanh/v/0rka6m2e6ga.htm)http://nq3.upanh.com/b1.s31.d2/79a1659376600bdf8bf9f14909b5257a_49213163.43108827 5743269207864256485872n.jpg (http://www.upanh.com/431088_275743269207864_256485872_n_upanh/v/9rkb6m5e7gp.htm)http://nq5.upanh.com/b3.s30.d1/2bfe4317d17291b47e9c8e154b499c2d_49213165.43119728 31601551328421378240291n.jpg (http://www.upanh.com/431197_283160155132842_1378240291_n_upanh/v/arkb5mfeegj.htm)http://nq6.upanh.com/b2.s32.d2/3b6ce2a901cf935a1916cd18d0ff3ed9_49213166.48099527 223962622489592840973n.jpg (http://www.upanh.com/480995_272239626224895_92840973_n_upanh/v/3rkeem6eagg.htm)http://nq7.upanh.com/b1.s31.d2/91ceacccd72a7dcd52b8067f932ffa82_49213167.48192627 57466325408611270254670n.jpg (http://www.upanh.com/481926_275746632540861_1270254670_n_upanh/v/6rk32m3ecgy.htm)http://nq8.upanh.com/b4.s32.d2/c28c9e98155517827405ba966de9b5d8_49213168.48201127 57428258745751156646392n.jpg (http://www.upanh.com/482011_275742825874575_1156646392_n_upanh/v/8rka5mbedyq.htm)http://nq9.upanh.com/b6.s30.d1/222da1b79d0b1dbbee8060276f9a3d38_49213169.52365628 34302651058311975491470n.jpg (http://www.upanh.com/523656_283430265105831_1975491470_n_upanh/v/7rk2cm3eayh.htm)http://nq1.upanh.com/b3.s31.d2/208ec91483a05f44253980c13f6793ec_49213171.52709928 4528281662696112659679n.jpg (http://www.upanh.com/527099_284528281662696_112659679_n_upanh/v/drk2ambefyd.htm)http://nq3.upanh.com/b6.s30.d2/7dc7e91a8ea86c0442a49db32955e3c8_49213173.53313927 57427225412521485217727n.jpg (http://www.upanh.com/533139_275742722541252_1485217727_n_upanh/v/crk69m0e8yr.htm)http://nq4.upanh.com/b4.s30.d1/07ad0b0716e07685d21904854bb07b84_49213174.53908427 7667462348778982270356n.jpg (http://www.upanh.com/539084_277667462348778_982270356_n_upanh/v/frk70m1eeyi.htm)http://nq5.upanh.com/b5.s31.d2/1e3f7b48eebefba6e5de2166649da37b_49213175.53921628 3160301799494878882445n.jpg (http://www.upanh.com/539216_283160301799494_878882445_n_upanh/v/1rk5dmae0yt.htm)http://nq7.upanh.com/b1.s30.d2/9a45014451e1f0d8f53ada798cc205ab_49213177.54969027 5743035874554151006863n.jpg (http://www.upanh.com/549690_275743035874554_151006863_n_upanh/v/6rkfdm6efys.htm)http://nq8.upanh.com/b5.s32.d1/70ace455ea4a111faf2f4849887b47e9_49213178.55196927 2239279558263274427711n.jpg (http://www.upanh.com/551969_272239279558263_274427711_n_upanh/v/frkc3m5e3yo.htm)http://nq9.upanh.com/b5.s31.d2/bd46cd7f9e76c13d0cef820220662548_49213179.55743027 5746869207504257480253n.jpg (http://www.upanh.com/557430_275746869207504_257480253_n_upanh/v/3rkfbm2e0yx.htm)http://nq0.upanh.com/b4.s30.d2/0b90062a548e940929d968792cae6a3d_49213180.55851028 3160471799477186642766n.jpg (http://www.upanh.com/558510_283160471799477_186642766_n_upanh/v/erk23mdecyz.htm)http://nq1.upanh.com/b3.s32.d1/373999438a4cf4739b49fa0089dfd15c_49213181.57443927 57425858745991307484875n.jpg (http://www.upanh.com/574439_275742585874599_1307484875_n_upanh/v/6rk2cmae5yb.htm)http://nq2.upanh.com/b3.s31.d2/9332eb6623f79841021c430f25ba0ab7_49213182.58009227 57424858746091821681074n.jpg (http://www.upanh.com/580092_275742485874609_1821681074_n_upanh/v/7rk04m3e2yu.htm)http://nq3.upanh.com/b6.s30.d1/019d2f9068e739bd51269587ff3d9cc9_49213183.58082827 2239426224915728500946n.jpg (http://www.upanh.com/580828_272239426224915_728500946_n_upanh/v/0rkbfmcebye.htm)http://nq4.upanh.com/b2.s31.d2/ac25de41111fd3af89fd91d1e7d727b8_49213184.58246828 6045751510949299611387n.jpg (http://www.upanh.com/582468_286045751510949_299611387_n_upanh/v/1rk63m6e4wf.htm)

binbmt91
19-09-2012, 10:58 AM
áo khoác bóng chày cái hình đầu tiên.màu xám á.150k đc thì alo mình lên koi..buôn bán mau mắn oke

v2t.master
19-09-2012, 01:20 PM
mẫu này bao nhiêu k? vải gì vậy?

http://nq1.upanh.com/b3.s31.d2/208ec91483a05f44253980c13f6793ec_49213171.52709928 4528281662696112659679n.jpg

Bo HaizLen
21-09-2012, 11:16 AM
Áo Màu Xám Đen Vs Trắng Đen Giá Nhui!!! 2 Cái Khoảng 320k đc Alo Mình 01655.03.17.17

hoangcoi93bmt
01-10-2012, 10:26 AM
Upppppppppppppp hàng đẹp

v2t.master
01-10-2012, 05:33 PM
mẫu này bao nhiêu tiền có màu gì vậy?

http://nq6.upanh.com/b3.s31.d2/74394c387bce8f82b2748eb479c51015_49213146.38112328 45284283293481750318727n.jpg

Ural
01-10-2012, 08:16 PM
Áo đẹp nè . Áo khoác toàn thấy gài nút ko dzị kìa .?

kencaogia_92
06-10-2012, 06:34 PM
áo nam tấm thứ 2 150k đk aloo 01867 22 55 49

Chíp Nhỏ
28-10-2012, 08:06 PM
úp úp úp úp úp úpúp

kubibmt
15-11-2012, 12:24 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

ngochuongbmt
15-11-2012, 02:00 PM
úpppppppppppppppp,đông khách nhé