PDA

View Full Version : <<<<<<<<<<dong ho essence sapphire can ban>>>>>>hot hot01886333878
13-09-2012, 04:30 PM
http://nq3.upanh.com/b4.s32.d1/07ee0993a69218b51cb896715d82bf3b_49048343.sany0185 .jpg
http://nq4.upanh.com/b1.s31.d2/d1908dc70a66a336e3eb6984aa884dcd_49048364.sany0186 .jpg
http://nq3.upanh.com/b4.s29.d1/5d20315aabb73c5892a4686251dc8430_49048373.pg sany0187.j
gia 400k.(fix) ai co nhu cau pm: 01886333878

01886333878
13-09-2012, 04:39 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

tien_bmt1
13-09-2012, 05:41 PM
3 năm nửa bán:89:

minhhaibmt123
13-09-2012, 06:33 PM
bạn này bán sát giá qá fix đi

mr_gau165
13-09-2012, 08:12 PM
Fix nhiệt tình đi...tui lấy cho ^^ chứ hàng này ra tiệm nhiều lắm

minhhaibmt123
13-09-2012, 08:19 PM
đúng đó ra tiệm giá đó mua cái mới