PDA

View Full Version : Shop Blue Exchange 17-19 Quang Trung,bmtanh890818
03-09-2012, 11:27 PM
SHOP BLUE EXCHANGE
Địa chỉ: 17-19 quang trung,bmt

Hiện tại mình sẽ đăng 1 số sản phẩm đẹp lên đg bán trên web
ACE mua hàng vui lòng liên hệ theo chữ kí
hàng đảm bảo 100% cotton nhé!!!
Hàng đã mua khách có thể đc đổi sản phẩm khác không đc trả nek.
số lượng hàng hóa tại cửa hàng rất rất nhiều nên mình sẽ ko post hết ace có thể ghé wa cửa hàng để xem thêm...


ace có ý kiến hay hoi gi ? cứ cm o dưới ...
sau dây là mốt số mẫu ....se update thêm....

http://nq4.upanh.com/b5.s30.d1/3b04f9db3efc3549fccb0343bf8f14d1_48769734.img0965. jpg (http://www.upanh.com/img_0965_upanh/v/0rk28pejffa.htm)
gia:180khttp://nq3.upanh.com/b6.s29.d3/ba7b1f6748380f059794cb4bffbe40a5_48769753.img0966. jpg (http://www.upanh.com/img_0966_upanh/v/ark86p6j7at.htm) gia:295k
http://nq2.upanh.com/b5.s29.d3/e036ca7ea9613f6088bf1a488a96d974_48769762.img0970. jpg (http://www.upanh.com/img_0970_upanh/v/erk53p7j5aq.htm)gia:120k
http://nq7.upanh.com/b6.s29.d1/1b3df85acd305c1b16cfebba8aef0e78_48799337.img0979. jpg (http://www.upanh.com/img_0979_upanh/v/drs84c1t3oj.htm)http://nq6.upanh.com/b3.s30.d1/17c08afc858a985dd1b303120a11a8c4_48799356.img0980. jpg (http://www.upanh.com/img_0980_upanh/v/9rscbc4tdxq.htm)http://nq7.upanh.com/b5.s29.d3/41b84122f0c94c9096028f718a5754a0_48799377.img0971. jpg (http://www.upanh.com/img_0971_upanh/v/3rse2c3t0yh.htm)http://nq7.upanh.com/b4.s31.d2/107319ab49cd5d14475bd69c843a993d_48799397.img0972. jpg (http://www.upanh.com/img_0972_upanh/v/brs61c4t0yy.htm)http://nq1.upanh.com/b2.s30.d1/aed95b1444000189d245979aabca18ac_48799411.img0973. jpg (http://www.upanh.com/img_0973_upanh/v/0rs4fc8t8fb.htm)http://nq1.upanh.com/b1.s31.d1/0b19755f6b047f07d5f9b23eec7e1778_48799421.img0974. jpg (http://www.upanh.com/img_0974_upanh/v/drs99c8t1fm.htm)http://nq7.upanh.com/b2.s30.d1/0a9536b1f0098a126d6304c0704fa01b_48799447.img0975. jpg (http://www.upanh.com/img_0975_upanh/v/erse5cct6ls.htm)http://nq2.upanh.com/b6.s29.d3/8a27a6cb8ade5ced33bb3ecaf26201b3_48799472.img0976. jpg (http://www.upanh.com/img_0976_upanh/v/ers1bc5tbgi.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s29.d2/db492911af965bdba3310e46872183b3_48799482.img0977. jpg (http://www.upanh.com/img_0977_upanh/v/6rsddc6tegq.htm)http://nq5.upanh.com/b2.s31.d2/84dc3b8f4fb18dc39d82d90f7d7efbf3_48799505.img0978. jpg (http://www.upanh.com/img_0978_upanh/v/8rs23c6t8wd.htm)http://nq7.upanh.com/b4.s30.d1/9fbc0f9084f420f7767cc6ddfe8d180d_48846467.img1010. jpg (http://www.upanh.com/img_1010_upanh/v/ersdci1rfcx.htm)http://nq0.upanh.com/b2.s29.d1/ea663d0f9dc907dd8c341c2fad2413af_48846470.img1013. jpg (http://www.upanh.com/img_1013_upanh/v/drsd7idrfcu.htm)

anh890818
04-09-2012, 10:45 AM
dg update ban nhe!!!

pUm.bmt
04-09-2012, 10:57 AM
úp cho áo đẹp :">

UtMai
04-09-2012, 01:28 PM
up cho hàng VN chất lượng cao nak :987::987:

ngochuongbmt
04-09-2012, 07:06 PM
thêm ít ảnh đi bạn !

anh890818
04-09-2012, 09:43 PM
updaten.......................

UtMai
04-09-2012, 11:50 PM
up...................

anh890818
05-09-2012, 08:37 PM
update............

anh890818
06-09-2012, 12:07 PM
uppppdate................

mr_gau165
06-09-2012, 08:02 PM
up...mai lên làm 1 cái

dark2210
06-09-2012, 09:46 PM
upp cho hàng bền giá tốt:89: