PDA

View Full Version : Cardigan,Áo Khoác Thu Đông 2012-TIM SHOP!!!se7enthanh
02-09-2012, 01:24 PM
TIM SHOP 129 Điện Biên Phủ về nhiều áo Thu Đông đẹp,cập nhất những xu hướng mới nhất.Các bạn ghé TIM SHOP để lựa cho mình một chiếc áo cho mùa đông sắp tới nhé!!!
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4871.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4882.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4884.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4892.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4896.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4904.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4906.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4911.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4912.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4913.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4918.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4926.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4934.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4938.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4944.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4968.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4970.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4973.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4974.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4976.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4980.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4981.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4985.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4986.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4553.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4556.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4560.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4565.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4568.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4570.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4573.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4574.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4577.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4582.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4584.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4586.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4587.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4593.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4596.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4598.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4600.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4601.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4603.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4605.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4606.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4610.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4612.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4615.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4617.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4618.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4620.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4624.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4626.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4633.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08501.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08502.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08225.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08227.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08233.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08235.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08239.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08248.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08249.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08250.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08251.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3349_zps17298ac5.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3346_zps91c1b713.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3344_zps4bc98884.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3343_zps4b8decc1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_33401_zps2c9415c9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3338_zpsac73322b.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3337_zpsd6b10478.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3335_zpsd0368382.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3334_zpsb2ae94d1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3331_zpsbe05c60f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3330_zps76311418.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3328_zps7ee9cc9c.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3327_zpsdc695247.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3326_zpsb8d35e5f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3324_zps34e26a19.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3323_zpsa38340bc.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3321_zps38fdcee8.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3318_zps27bf9360.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3317_zpsd635eafd.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3316_zpsbe5ca58b.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3315_zpsa1a2584b.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3314_zps3b73f2d5.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3311_zpsb17ac99b.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3309_zps2620bfbe.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3223_zpsee72eba9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3220_zps1541acb8.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3218_zps515fcf4a.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3212_zps4623e5b7.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3557_zps1cc47d2c.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3556_zpse4e2f0ac.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3555_zpsff2d56a4.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3554_zps90830c5a.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3553_zps62fdb595.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3552_zpsbcdcf40d.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3551_zpsaf4a787a.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3550_zps72c5d1ca.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3549_zps46d66c1f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3544_zpscbbaaa89.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3543_zps59e34109.jpg

ngochuongbmt
02-09-2012, 05:18 PM
sao không thấy giá nhỉ ??????????

se7enthanh
02-09-2012, 09:24 PM
giá từ 250k đến 300k bạn nhé

f1_it
02-09-2012, 09:32 PM
up ngày lễ......................

style_l0v3_4x
03-09-2012, 08:17 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
03-09-2012, 12:20 PM
up................................................ .

se7enthanh
04-09-2012, 04:17 PM
up................................................ ..

se7enthanh
07-09-2012, 12:30 PM
up..........................................

se7enthanh
11-09-2012, 06:57 PM
up.............................................

se7enthanh
12-09-2012, 12:14 PM
up................................................ .........

se7enthanh
19-10-2012, 11:21 AM
up................................................ ......

se7enthanh
22-10-2012, 02:45 PM
up................................................ .

se7enthanh
24-10-2012, 11:19 AM
up....................................

se7enthanh
25-10-2012, 12:52 PM
up................................................ ......

se7enthanh
26-10-2012, 02:47 PM
up.......................................

se7enthanh
29-10-2012, 02:24 PM
up................................................ .......

se7enthanh
30-10-2012, 03:46 PM
up.............................................

se7enthanh
31-10-2012, 07:30 PM
up................................................ ...........

se7enthanh
01-11-2012, 10:14 AM
up..............................................

se7enthanh
05-11-2012, 04:11 PM
up.............................................

dan37
05-11-2012, 07:09 PM
cái thứ 4 từ trên xuống giá bao nhiêu vậy shop

se7enthanh
08-11-2012, 06:21 PM
up................................................

hoanglongbmt003
08-11-2012, 08:18 PM
úp phụ hàng đẹp =)

phongsmile9382
09-11-2012, 01:25 PM
cái áo .. hình thứ 3 A mặc .. màu sữa sữa đó nhiu z A.. cho E giá với

se7enthanh
12-11-2012, 01:55 PM
oh áo đó hết rồi em nhé,shop mới về nhiều áo mới đó,em tranh thủ qua shop lựa nhé!!!

se7enthanh
13-11-2012, 12:05 PM
up............................................

se7enthanh
13-11-2012, 08:30 PM
up.............................................

anh890818
14-11-2012, 09:30 PM
ao khoac tren cung la ao gio ha a ???hay chất liệu j ak?? ma giá nhiu zây a >???

sever198
14-11-2012, 09:58 PM
lên top cho tim shop nè

se7enthanh
15-11-2012, 12:31 PM
up................................................ ......

anh890818
15-11-2012, 01:15 PM
ao khoac tren cug in hinh ferali con ko a ????

se7enthanh
16-11-2012, 12:15 PM
ao khoac tren cug in hinh ferali con ko a ????

còn đó em:202b:

prince2408
16-11-2012, 03:42 PM
up cho người wen nè

se7enthanh
19-11-2012, 12:06 PM
up.....................................

se7enthanh
20-11-2012, 06:36 PM
up..............................................

thienvimobile
20-11-2012, 07:16 PM
up.... vài bữa ghé thăm mới được .

se7enthanh
03-12-2012, 05:07 PM
up................................................

phongsmile9382
03-12-2012, 06:35 PM
thíc mỗi cái áo khoác mà sữa nhạt nhạt A chụp trùm đầu. có hàng đó chưa A

kenken_1872
04-12-2012, 04:27 PM
upppppppppppppppppppp

hoangcoi93bmt
06-12-2012, 10:36 PM
áo khoác gió xanh đen giá nhiu vậy a?có nhìu hàng này không a?

luan134
07-12-2012, 01:46 PM
thằng cha ở trên học Y tây nguyên đây,nhìn cái mặt ko lẫn vào đâu đc
:v

tylunno1
08-12-2012, 07:18 AM
upppppppppppppppppppppppp

hoangcoi93bmt
08-12-2012, 09:33 AM
Upppppppppppppppp

style_l0v3_4x
12-12-2012, 09:26 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

style_l0v3_4x
12-12-2012, 10:10 PM
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08501.jpg

cho em cái giá cái áo này

hoangcoi93bmt
12-12-2012, 10:11 PM
upppppppppppppppppppp

hoangcoi93bmt
12-12-2012, 10:12 PM
ukm....kái giá áo này nhiêu vậy nhỉ???

ace_hero
13-12-2012, 12:07 PM
cảigag đâu a thạnh

phongsmile9382
13-12-2012, 06:36 PM
thic cái cái khoác mà sữa A mặc chùm đầu ghê. còn k A

hienluongg
13-12-2012, 06:52 PM
Kem tri nam (http://dailymypham.net/kem-tri-nam) ,tàn nhang hiệu quả LANLATER PARIS GOLD

http://dailymypham.net

http://remachat.net

hotline: 0983 76 86 50
http://dailymypham.net/images/stories/food/kem%20tri%20nam%20lanlater%20paris%20gold.jpgĐiểm nổi bật :
- Lanlater Paris Gold là sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm trị nám,tàn nhang của công ty Lanlater Việt Nam.
- Lanlater Paris Gold bước đột phá mới trong lĩnh vực trị nám tàn nhang và dưỡng trắng da xóa mờ vết thâm nhanh chóng
- Lanlater Paris Gold được tổng hợp các loại vitamin trái cây tươi như vitamin C, E,D ... chiết xuất ngọc trai thiên nhiênBỘ KEM TRỊ NÁM TÀN NHANG TRẮNG DA LANLATER PARIS GOLD l My pham han quoc
(http://dailymypham.net/my-pham-han-quoc)


Xuất xứ : Pháp l Chuyen cung cap Kem tri mun (http://dailymypham.net/kem-tri-mun)Giá bán : 2.400.000 VNĐ Giá Khuyến mại : 1.800.000 vnđ

http://dailymypham.net/images/stories/food/kem%20tri%20nam%20lanlater%20paris%20gold.jpg- Lanlater cream là một trong những sản phẩm được viện nghiên cứu Pháp nghiên cứu thành công và cho ra đời năm 2009 . Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Lanlater hiện có mặt tại gần 20 quốc gia trên thế giới và có nhà máy đặt tại Nga ,Trung quốc , Pháp .

- Hiệu quả chỉ sau 1 tuần sử dụng . Duy trì sử dụng sản phẩm sẽ đem đến cho bạn một làn da trắng mịn tự nhiên và không còn nám…Vừa trị nám,tàn nhang,vừa dưỡng trắng da,vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng bộ sản phẩm 2 trong 1 Lanlater – paris.
http://dailymypham.net/images/stories/food/lanlater%20paris%20gold.jpg (https://sites.google.com/site/myphamaau/kem-dhac-tri-nam-tan-nhang/my-pham-tri-nam-cua-phap/S63012004S63012005S63012004S6301200.jpg?attredirec ts=0)


* Thông tin sản phẩm :- Lanlater Paris được tổng hợp các loại vitamin trái cây tươi như vitamin C, E,D ... chiết xuất ngọc trai thiên nhiên ,collagen , chiết xuất từ tảo biển , chiết xuất từ tinh chất hoa hồng và các dưỡng chất giúp da trắng sáng và mịn màng.- Sản phẩm là sự phối hợp khoa học giữa các thành phần thảo dược và hóa học đã được nghiên cứu với mục đích mang lại khả năng ức chế tối đa quá trình hình thành hắc tố melanin , đồng thời tăng cường quá trình thay đổi tế bào mới.- Đặc biệt Lanlater Paris mới cho ra đời dòng sản phẩm cao cấp mới đó là Lanlater Paris Gold bước đột phá mới trong lĩnh vực trị nám tàn nhang và dưỡng trắng da.

- Với công thức kết hợp , vừa tăng cường khả năng tái tạo tế bào da mới , vừa thay thế tế bào da hư tổn , mang đến hiệu quả sáng đều màu ở mọi vùng da , cho bạn một làn da trắng hồng sau 4 tuần sử dụng.

- Bộ sản phẩm làm trắng chuyên sâu , trị nám và tái tạo da đa chức năng mang lại sự an toàn và hiệu quả.http://dailymypham.net/images/stories/food/my%20pham%20lanlater%20paris%20gold.jpg (https://sites.google.com/site/myphamaau/kem-dhac-tri-nam-tan-nhang/my-pham-tri-nam-cua-phap/S63012047S63012048S63012047S6301204.jpg?attredirec ts=0)


* Hướng dẫn sử dụng :

- Sử dụng Lanlater cream một ngày 2 lần vào sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ . Sau khi rửa mặt sạch,thoa một lượng kem vừa đủ lên da (với những vùng da bị nám nhiều ,thoa thêm kem lên).

* Bộ sản phẩm Lanlate’r Paris gồm 2 lọ Day cream và Night cream .

- Day cream có tác dụng dưỡng trắng mềm mại cho da đồng thời tăng cường hoạt chất chống nắng .

- Night cream có tác dụng ức chế việc hình thành các sắc tố melanin và đào thải các tế bào lão hóa .http://dailymypham.net/images/stories/food/nuochoaxitphong.gif (http://dailymypham.net/nuoc-hoa-xit-phong-tu-dong)
TRUNG TÂM NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI MỸ PHẨM CAO CẤP
BÁN BUÔN BÁN LẺ TRÊN TOÀN QUỐC


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hình thức đặt hàng
- Mua trực tiếp trên website , gửi đơn hàng qua email : info@dailymypham.net (mailto:info@dailymypham.net) , sau 30 phút chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng
- Đặt hàng qua điện thoại, quý khách vui lòng gọi điện tới số 0983.76.86.50
2. Hình thức thanh toán
- Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, Quý khách nhận hàng mới thanh toán tiền.
3. Hình thức giao hàng
- Giao hàng trực tiếp với Khách hàng tại Hà Nội & Thái Nguyên
- Khách hàng ở tỉnh khác chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh theo đường bưu điện, Quý khách nhận được hàng mới thanh toán tiền
4. Cước vận chuyển
- Với hóa đơn dưới 500.000đ (khách hàng ở Hà Nội & Thái Nguyên) tiền vận chuyển là 20.000đ.Hóa đơn trên 500.000đ được miễn phí vận chuyển
- Đối với khách hàng ở tỉnh khác với hóa đơn dưới 1triệu tiền cước vận chuyển là 30.000đ - 70.000đ ( tùy theo sản phẩm ).Hóa đơn từ 1 triệu đổ lên được miễn phí cước vận chuyển


http://dailymypham.net/images/stories/fruit/thietbiso-giaohangok11.jpgCAM KẾT BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤTHOTLINE TƯ VẤN : 0983 76 86 50

http://dailymypham.net

http://remachat.net

style_l0v3_4x
15-12-2012, 10:28 PM
chủ tóp mất tích rùi