PDA

View Full Version : mua ipad 2 3gjonmixro
22-08-2012, 02:23 PM
mua 1 ipad 2 3g ai bán pm 0949285678 hoặc 0968004003

jonmixro
22-08-2012, 03:12 PM
có ai bán kooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo

jonmixro
22-08-2012, 03:15 PM
aiiiiiiiiiiiiiiiiiii bannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn koooooooooooooooo

jonmixro
22-08-2012, 07:53 PM
không ai bán ah/

tân black
22-08-2012, 08:33 PM
tôi cũng cần mua mà không có ai bán nè.

jonmixro
23-08-2012, 08:21 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppp