PDA

View Full Version : Áo thun Nam sọc 4chjều đẹp đâysslovebmt
20-08-2012, 04:01 PM
OGGy Shop Online <địa chỉ 309 trần phú bmt > Chuyên bán áo thun Nam thun 4 vải mền mịn hút mồ hôi đảm bảo mẫu mã giống y trong hình !! - giá lẻ 80k/1 sp
- giá sỉ 65k/1sp sẻ giảm dần tùy theo số lượng sản phẩm<ưu tiên giá rẻ cho những bạn có ý định kinh doanh nhỏ.>
khách hàng cần mua vui lòng liên hệ 01884063336 gặp hùng nha <các bạn ở nên xún tận nhà để xem hàng tại lúc nào hàng cũng có sẵn hết nha> http://nr0.upanh.com/b4.s30.d2/ca806ce5c6bc8bcc79ca9dbd67e20e3c_50295160.20120520 223541pjbqstfedr.jpg (http://www.upanh.com/20120520223541pjbqstfedr_upanh/v/drm27i3g1qf.htm)http://nr3.upanh.com/b3.s11.d1/456323deb9b8923ab0a34044c3037565_50295163.20120520 224005swczzthkqh.jpg (http://www.upanh.com/20120520224005swczzthkqh_upanh/v/crm23ieg2qy.htm)http://nr1.upanh.com/b5.s34.d1/2b35516482247bc3a475a6bb9f7cc386_50295171.20120521 080011tvzwdrpd3w.jpg (http://www.upanh.com/20120521080011tvzwdrpd3w_upanh/v/8rmcai7g7oc.htm)http://nr7.upanh.com/b1.s11.d1/762823fcc3f1cec64a5a0b0635e53219_50295177.20120530 131944xjoywlzqdw.jpg (http://www.upanh.com/20120530131944xjoywlzqdw_upanh/v/erm7eicg9oe.htm)http://nr4.upanh.com/b3.s34.d1/d6a95d4aa35a20d69abc74f89400445d_50295184.20120603 105936qnf4uo0hv7.jpg (http://www.upanh.com/20120603105936qnf4uo0hv7_upanh/v/8rm45i3g7ol.htm)http://nr5.upanh.com/b4.s11.d1/b3b2b5a3b28aa3b33c03eda2f469f34c_50295185.20120628 150718j3p1xkd6ub.jpg (http://www.upanh.com/20120628150718j3p1xkd6ub_upanh/v/5rmc8i2gbom.htm)http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/ac0710a4b06e444f14259054ef845d51_50295188.20120629 200553lkwm5vqemy.jpg (http://www.upanh.com/20120629200553lkwm5vqemy_upanh/v/drmf9i4g7oo.htm)http://nr1.upanh.com/b1.s32.d1/a5a6341539701100917d5c0b9fa48cad_50295191.20120701 182304shcgdwrbbp.jpg (http://www.upanh.com/20120701182304shcgdwrbbp_upanh/v/brm69i7g2ob.htm)http://nr4.upanh.com/b4.s34.d1/300af48b82007bf8d8d528ae7c93348f_50295194.20120702 113657i3hchwsamr.jpg (http://www.upanh.com/20120702113657i3hchwsamr_upanh/v/3rmbci5gcoa.htm)http://nr7.upanh.com/b2.s32.d2/9407d18e49263a3622b8633c7b1d417c_50295197.20120725 182658rynx4lww7g.jpg (http://www.upanh.com/20120725182658rynx4lww7g_upanh/v/9rm54i5g8oj.htm)http://nr3.upanh.com/b4.s34.d3/509a4d6da4210e980e1d6ac717e35512_50295203.20120726 214716mymtcdgxw4.jpg (http://www.upanh.com/20120726214716mymtcdgxw4_upanh/v/crm5ci8gaxd.htm)http://nr0.upanh.com/b1.s34.d1/07d84dd425f987588fe61f58ddd09d93_50295210.20120811 095025u0a6pc1b8a.jpg (http://www.upanh.com/20120811095025u0a6pc1b8a_upanh/v/ermfcidg0xo.htm)http://nr5.upanh.com/b1.s33.d1/a1710bf78e16db80d376dc2396d24fb2_50295215.20120812 164353yrmuhumvxf.jpg (http://www.upanh.com/20120812164353yrmuhumvxf_upanh/v/erm24idg8xe.htm)http://nr9.upanh.com/b3.s30.d1/5c00450cf312b561d7de7a0cd0e300c1_50295219.20120824 160741aen8fucwqg.jpg (http://www.upanh.com/20120824160741aen8fucwqg_upanh/v/4rmaei2g1xj.htm)http://nr2.upanh.com/b2.s33.d1/34c3cfab8e3c5936f77f662b01a7cb28_50295222.20120828 154220m9mcmbs992.jpg (http://www.upanh.com/20120828154220m9mcmbs992_upanh/v/arm64i9gbxl.htm)http://nr5.upanh.com/b3.s35.d4/939d88e08170fa2473a97682ad484dd1_50295225.20120829 105520cn1vbbnpmg.jpg (http://www.upanh.com/20120829105520cn1vbbnpmg_upanh/v/5rm8cibg5kd.htm)http://nr8.upanh.com/b6.s11.d1/6731e29a907bf39c2c43a7df4062ca1e_50295228.20120906 102130qurn7kiyff.jpg (http://www.upanh.com/20120906102130qurn7kiyff_upanh/v/crm62idgdki.htm)http://nr1.upanh.com/b5.s34.d4/f03dcebb6bd56cf550624b2e1187ed27_50295231.20120906 201052xw0oksd2lw.jpg (http://www.upanh.com/20120906201052xw0oksd2lw_upanh/v/2rm2eidg9kc.htm)http://nr7.upanh.com/b2.s35.d1/22cbec6dd2c44a70ac87b4bfc1cf4be4_50295237.20120908 214050qwmkl3txv.jpg (http://www.upanh.com/20120908214050qwmkl3txv_upanh/v/drm16iegaeb.htm)http://nr0.upanh.com/b2.s35.d3/8c05c622a2a5a6a9de2f5b3dc6e5041b_50295240.20120910 150347b5rqzxousv.jpg (http://www.upanh.com/20120910150347b5rqzxousv_upanh/v/arm13ieg7ea.htm)http://nr8.upanh.com/b3.s32.d2/85bf0f9fd322dde82305708762b89f46_50295248.20121004 092255cvuhyntajm.jpg (http://www.upanh.com/20121004092255cvuhyntajm_upanh/v/5rm99i1g7zn.htm)http://nr1.upanh.com/b4.s32.d1/61a508d7c831084618d1f09983761ad7_50295251.20121008 011514b0nnsdhcwk.jpg (http://www.upanh.com/20121008011514b0nnsdhcwk_upanh/v/6rmacifg1zr.htm)http://nr4.upanh.com/b6.s33.d2/4daec8ab3443ff23efd863e20faf5fe7_50295254.20121013 164143kww0f9ulkb.jpg (http://www.upanh.com/20121013164143kww0f9ulkb_upanh/v/6rm77i0g6ew.htm)http://nr7.upanh.com/b1.s34.d1/65e8b7f5357a4fe5ca66eda0ed5d3929_50295257.20121013 165431rtiurixazn.jpg (http://www.upanh.com/20121013165431rtiurixazn_upanh/v/3rmecicg7zx.htm)http://nr0.upanh.com/b5.s34.d3/8cc42fa3325762756b9125ee1a85600e_50295260.20121015 005351hvewodmf3k.jpg (http://www.upanh.com/20121015005351hvewodmf3k_upanh/v/drm94i5g0zu.htm)http://nr9.upanh.com/b1.s34.d3/f0906e33047857b12ef1fae4fa4c4995_50295269.20121015 005620kbkziojoaw.jpg (http://www.upanh.com/20121015005620kbkziojoaw_upanh/v/8rm18i4gazm.htm)http://nr2.upanh.com/b6.s11.d1/29172766a7e99bb15507c5d4ab36526d_50295272.20121017 223422ywl4wewfqn.jpg (http://www.upanh.com/20121017223422ywl4wewfqn_upanh/v/1rmefieg7bv.htm)http://nr6.upanh.com/b6.s33.d2/407adb8d19f71e16bd82d7e69a9ceb65_50295276.20121019 095912gkxdhnx2ah.jpg (http://www.upanh.com/20121019095912gkxdhnx2ah_upanh/v/crm0ci5g3zw.htm)http://nr1.upanh.com/b5.s34.d2/cd05628dd90713f1771b76a737c183f0_50295281.20121019 144737hiwokm2r6p.jpg (http://www.upanh.com/20121019144737hiwokm2r6p_upanh/v/9rmacidgbbb.htm)http://nr5.upanh.com/b5.s33.d3/c97cc83f434484153d60f590085484b2_50295285.20121019 144807wfhzyu3wrj.jpg (http://www.upanh.com/20121019144807wfhzyu3wrj_upanh/v/erm2bibgbbh.htm)http://nr6.upanh.com/b6.s33.d2/e7a117f666a77f13f8998390c640c64d_50295296.20121019 210632hgbr0wpedd.jpg (http://www.upanh.com/20121019210632hgbr0wpedd_upanh/v/9rmfbi0g6lw.htm)http://nr6.upanh.com/b2.s33.d4/3dbf45971dbad1ee6e61231b86176e16_50295306.20121023 084509ogzw87fcpg.jpg (http://www.upanh.com/20121023084509ogzw87fcpg_upanh/v/2rm06ibgdmn.htm)http://nr9.upanh.com/b3.s30.d2/25f6af2a88bbddfc6db82472fad02717_50295319.20121023 233309htvzl5aq19.jpg (http://www.upanh.com/20121023233309htvzl5aq19_upanh/v/2rm45icg7me.htm)http://nr5.upanh.com/b5.s33.d3/2ecaeb51ea3341c4f8218eeacf23e432_50295325.20121001 0108108xldhawdb7.jpg (http://www.upanh.com/201210010108108xldhawdb7_upanh/v/frme9i6g2my.htm)http://nr2.upanh.com/b5.s32.d2/c8355c62c9ef9538db4f91c590324790_50295332.20121005 1156345trqx0avva.jpg (http://www.upanh.com/201210051156345trqx0avva_upanh/v/4rm74i0g3gi.htm)http://nr2.upanh.com/b4.s34.d3/8c481c8bdee93e20daa0bbbbc8e16dd0_50295342.20121015 0131394ubp3wrgn.jpg (http://www.upanh.com/201210150131394ubp3wrgn_upanh/v/5rm98iag4gq.htm)http://nr0.upanh.com/b2.s34.d3/e4588ad937a63652a6271bc4dc967e71_50295350.20120924 21264692iiufngwr.jpg (http://www.upanh.com/2012092421264692iiufngwr_upanh/v/arm19i6g7gk.htm)http://nr5.upanh.com/b2.s34.d3/5616f628686242e2b36fd93f197b43b9_50295355.20121014 010229991y9i6fbt.jpg (http://www.upanh.com/20121014010229991y9i6fbt_upanh/v/9rm8fi3g6yt.htm)

kuroobmt
20-08-2012, 10:18 PM
áo đẹp nhưng chất lượn ra sao nhỉ
?

toghetcau
20-08-2012, 11:15 PM
Cho cái địa chỉ đi bạn

sslovebmt
21-08-2012, 09:24 AM
mình bán ở nhà bạn a nếu thích thì ghé koi

sslovebmt
21-08-2012, 09:25 AM
mìh bán ở nhà bạn à 309 trần phú co gj liên hệ 01884063336

sslovebmt
23-08-2012, 09:19 AM
UpPpppppppppppp

phongsmile9382
24-08-2012, 09:01 PM
nhìn thì đẹp đấy.. còn chất lượng k bít s nhỉ :D...

bossbmt47
25-08-2012, 10:48 PM
hot lên top nào.................

style_l0v3_4x
26-08-2012, 02:31 PM
tópppppppppppppppppppppppppppppppp

ngochuongbmt
26-08-2012, 09:26 PM
Lênnnnnnnnnnnnnnn luôn nào !

sslovebmt
27-08-2012, 12:23 AM
thi wa koi la bik :987:

sony_bmt
27-08-2012, 01:18 PM
Upppppppppppppppp

kinlove113
27-08-2012, 01:28 PM
mập ko mặc dc :D !

sslovebmt
29-08-2012, 01:12 PM
up chiều nay hàng về các bác ghé nha !!:904:

minhhaibmt123
29-08-2012, 04:42 PM
ko bán quẩn nhỉ

sslovebmt
30-08-2012, 09:12 AM
Upppppppppp

minhhaibmt123
30-08-2012, 09:18 AM
phụ .............................:202B:

thoitrangnamdlak
30-08-2012, 03:18 PM
dat hang nhe

sslovebmt
30-08-2012, 04:01 PM
up hàng về các bác ghé nha !!:31:

sslovebmt
30-08-2012, 04:34 PM
up hàng về các bác ghé nha !!:904:

sslovebmt
31-08-2012, 01:32 PM
up hàng về các bác ghé nha !!:31:

minhhaibmt123
31-08-2012, 01:39 PM
upppppppppppppppp lên phhụ :202B:

sslovebmt
01-09-2012, 09:06 AM
Upppppppppppppppppppp

sslovebmt
02-09-2012, 11:41 AM
Uppppppppp

style_l0v3_4x
02-09-2012, 01:07 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
03-09-2012, 11:38 AM
uppppppppppppppppppppppppppppp:904:

sslovebmt
04-09-2012, 02:19 PM
upppppppppppppppppppppppp:904:

yeah1_bmt9x
05-09-2012, 11:08 AM
cùng nhau len top nhé......

love.bocbmt
05-09-2012, 12:50 PM
uppppppppppppppppppppppppp

yeah1_bmt9x
05-09-2012, 05:38 PM
Áo Đẹp.........len top moi nguoi cung xem nao...........

UtMai
05-09-2012, 07:49 PM
Uppppppppppppppppp :202b:

yeah1_bmt9x
05-09-2012, 09:47 PM
len top cho bác nè ^^

sslovebmt
06-09-2012, 09:03 AM
up chiều nay hàng về các bác ghé nha !!

daicongtube
06-09-2012, 09:49 AM
hic sao k để cái mã số cho ae chọn rồi alo qua còn hàng thị chạy đi lấy , k còn thì thôi . Cho nó tiện .

Ps: cái áo nền đen chấm trắng , hình thứ 3 từ trên xuống còn k pro

yeah1_bmt9x
06-09-2012, 06:48 PM
Áo đẹp..mình mua rồi á các bạn...hoàn toàn giống trên hình....thun mềm mịn lắm......

zyp.apple
06-09-2012, 08:31 PM
Đúng thun 4 chìu k bạn

UtMai
06-09-2012, 09:59 PM
uppppppppp ..... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥

yeah1_bmt9x
07-09-2012, 09:28 AM
thun 4 chiều....mình mua rồi....chất và rẽ nữa.....hoàn toan deu như hình.....mình mua nhieu rui.....hum nay len tậu thêm mấy cái nữa ^^

sslovebmt
07-09-2012, 11:20 AM
up hàng về các bác ghé nha !!

yeah1_bmt9x
07-09-2012, 02:26 PM
ao dep......tui mua shop rui ák,vãi mát lắm shop....co hàng mới up len thêm nhe shop nhé ^^

UtMai
07-09-2012, 02:27 PM
uppppppppp ..... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥
__________________:202B::116:

sslovebmt
07-09-2012, 08:21 PM
uppppppppppppppppppp

sslovebmt
08-09-2012, 10:37 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

UtMai
09-09-2012, 01:07 AM
uppppppppp ..... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥
__________________:202B::202B:

sslovebmt
09-09-2012, 03:41 PM
opppppppppppppppppppp

Sting_Dâu.850
09-09-2012, 04:31 PM
upppppppppppppppppppppp

anhchangbmt
11-09-2012, 10:36 PM
upppppppppppppp

sslovebmt
13-09-2012, 12:51 PM
Chiều nay hàng mới về ghé xem nha

sslovebmt
14-09-2012, 09:59 AM
up cho bán chay hàng :622:

minhhaibmt123
14-09-2012, 11:45 AM
uppppppppppppppppp lên :202B:

sslovebmt
15-09-2012, 06:35 PM
uppppppppppppppppp:987:

minhhaibmt123
15-09-2012, 07:29 PM
uppppppppppppp lên :202B:

QuayThuocSo57
16-09-2012, 12:42 AM
up"""""":89:

sslovebmt
16-09-2012, 09:21 AM
uppppppppppppppppp

bmtchuot
16-09-2012, 11:36 AM
ao <100k mak di hoi chat luong :))

sslovebmt
16-09-2012, 01:38 PM
uppppppppppp

sslovebmt
17-09-2012, 11:58 AM
uppppppppppppp

ngochuongbmt
17-09-2012, 05:03 PM
hàng này còn sai M không bạn ???
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d1/cbffd7bc0daff24702d85b0e6689e6f2_49181124.ao.jpg (http://www.upanh.com/ao_upanh/v/0rka1s1uaqw.htm)

sslovebmt
18-09-2012, 12:52 PM
upppppppppppppppppp

sslovebmt
18-09-2012, 12:52 PM
mẫu đó mấy pữa nữa ms về nha bạn ghé ủng hộ nha

sslovebmt
18-09-2012, 01:07 PM
upppppppppppppppp

QuayThuocSo57
18-09-2012, 01:57 PM
bay lên cao nào :89::89:

sslovebmt
18-09-2012, 02:53 PM
uppppppppppppp

sslovebmt
19-09-2012, 10:47 AM
upppppppppppppp

idolkaka22
20-09-2012, 10:36 PM
Đẹp lên nào

Bo HaizLen
21-09-2012, 11:37 AM
SU Love này cũng bán áo này à

sslovebmt
23-09-2012, 06:35 PM
hàng mới nk bà kon !!!!!!!!!:987:

trongnong
23-09-2012, 08:43 PM
len top nao!

bi_krb
24-09-2012, 04:01 PM
vải thô cưng ...hix...hay giãn tùy từng đợt

sslovebmt
25-09-2012, 08:35 AM
UpppppppPpppp

sslovebmt
28-09-2012, 09:13 AM
upppppppppppppppppp

daicongtube
28-09-2012, 09:58 AM
http://nq2.upanh.com/b6.s32.d2/b33041f12567fe4a39eb19d1d1f56607_49112082.ac020.jp g
Cái áo này còn k bạn và bao nhiêu tiền . ( giá tiền bạn thay đổi liên tục k bít )
Mong sớm nhận đc câu trả lời . ( đặt giúp cái mã số cho dễ chọn hàng )
Thanks

sslovebmt
28-09-2012, 04:32 PM
upppppppppppppp

daicongtube
28-09-2012, 04:34 PM
http://nq2.upanh.com/b6.s32.d2/b33041f12567fe4a39eb19d1d1f56607_49112082.ac020.jp g
Cái áo này còn k bạn và bao nhiêu tiền . ( giá tiền bạn thay đổi liên tục k bít )
Mong sớm nhận đc câu trả lời . ( đặt giúp cái mã số cho dễ chọn hàng )
Thanks

Bán hàng mà k trả lời khách hàng , thua .

idolkaka22
28-09-2012, 08:15 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

vinhBanMe
29-09-2012, 12:22 AM
lên cho 1 buổi tối mưa dầm :31::323:

sslovebmt
29-09-2012, 08:11 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
29-09-2012, 08:13 AM
áo đó hiện tại hok có bạn nhưng kon nhiều mẫu đẹp lắm bạn thích thì ghé Shop OL kủa mình xem nhé Thask

sslovebmt
29-09-2012, 08:15 AM
Bán hàng mà k trả lời khách hàng , thua .

áo đó hiện tại hok còn nhưng hàng mìng mới về nhiều mẫu đẹp lắm bạn thíck thì ghé mìng ủng hộ nha THansk :10:

sslovebmt
29-09-2012, 11:51 AM
upppppppppp

ngochuongbmt
29-09-2012, 02:22 PM
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d1/cbffd7bc0daff24702d85b0e6689e6f2_49181124.ao.jpg (http://www.upanh.com/ao_upanh/v/0rka1s1uaqw.htm)
khi nào về comment trên đây hay sms qua sdt chữ ký nhé ! Thân

sslovebmt
29-09-2012, 03:43 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
29-09-2012, 03:47 PM
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d1/cbffd7bc0daff24702d85b0e6689e6f2_49181124.ao.jpg (http://www.upanh.com/ao_upanh/v/0rka1s1uaqw.htm)
khi nào về comment trên đây hay sms qua sdt chữ ký nhé ! Thân

áo đó có màu xám nha bạn ghé xem đy:987:

sslovebmt
30-09-2012, 10:35 AM
upppppppppppppppppppp

ngochuongbmt
30-09-2012, 12:24 PM
áo đó có màu xám nha bạn ghé xem đy:987:

không có màu y hệt trong hình hả pạn ???

sslovebmt
01-10-2012, 12:47 PM
uppppppppppppppppp

sslovebmt
01-10-2012, 12:51 PM
không có màu y hệt trong hình hả pạn ???

http://nr1.upanh.com/b5.s31.d2/50c53d9af5d6ea940c2647c37177103c_49643211.20120830 225245zjridv4pny.jpg (http://www.upanh.com/20120830225245zjridv4pny_upanh/v/brm7dp2i6wc.htm) áo giống hình pên này nk pạn
:10:

ngochuongbmt
01-10-2012, 04:04 PM
http://nr1.upanh.com/b5.s31.d2/50c53d9af5d6ea940c2647c37177103c_49643211.20120830 225245zjridv4pny.jpg (http://www.upanh.com/20120830225245zjridv4pny_upanh/v/brm7dp2i6wc.htm) áo giống hình pên này nk pạn
:10:

mình không thích mặc màu xám,không có màu trắng hả bạn ???

sslovebmt
01-10-2012, 10:27 PM
mình không thích mặc màu xám,không có màu trắng hả bạn ???
bạn để lại số điện thoại lúc nào có mình alo cho nha :10:

trongnong
02-10-2012, 08:48 AM
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d2/d4bf750d436813d483b5bddadf11e0ad_49112384.at127.jp g
http://nq6.upanh.com/b4.s30.d2/2cd7d719956ece2de8e2d5229e33905a_49112366.at120.jp g
http://nq7.upanh.com/b2.s29.d1/16f309a690ff2c17ca00f15d322bb4db_49112357.at117.jp g

con mau nay hok bn?

sslovebmt
02-10-2012, 05:16 PM
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d2/d4bf750d436813d483b5bddadf11e0ad_49112384.at127.jp g
http://nq6.upanh.com/b4.s30.d2/2cd7d719956ece2de8e2d5229e33905a_49112366.at120.jp g
http://nq7.upanh.com/b2.s29.d1/16f309a690ff2c17ca00f15d322bb4db_49112357.at117.jp g

con mau nay hok bn?

kon áo thứ 2 màu xanh đen nha pạn:10:

vinhBanMe
02-10-2012, 05:31 PM
toptoptoptoptoptop................................ ...........................
toptoptoptoptoptop................................ ...........................
.........toptop................................... .................................
.........toptop................................... .................................
.........toptop...toptoptoptoptop...toptoptoptopto p..................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop....to ptop..................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop....to ptop..................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop....to ptop..................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop....to ptop..................
.........toptop...toptoptoptoptop...toptoptoptopto p..................
................................................to pt op...............................
................................................to pt op...............................
................................................to pt op...............................
................................................to pt op...............................
.................................................. ....................................
.................................................. ....................................
.................................up............... ...................................
...............................upup............... ..................................
............................upupupup.............. ...............................
.........................upupupupupup............. .............................
......................upupupupupupupup............ ...........................
...................upupupupupupupupupup........... .........................
................upupupupupupupupupupupup.......... ......................
.............upupupupupupupupupupupupupup......... ....................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. ................................
.............................upupupup............. .....................

sslovebmt
02-10-2012, 07:39 PM
upppppppppppppppppppppppp

trongnong
03-10-2012, 12:02 AM
uppppppppppppppp

ngochuongbmt
03-10-2012, 02:52 PM
bạn để lại số điện thoại lúc nào có mình alo cho nha :10:

01886368618 dưới chữ ký đo bạn,Có call mình nha.Thanks nhiều nè

trongnong
04-10-2012, 12:22 AM
ui! neu co 3 mẫu trin thi cho m bit voi ha?

sslovebmt
04-10-2012, 11:00 AM
uppppppppppppppppp

ngochuongbmt
04-10-2012, 01:49 PM
lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn

sslovebmt
06-10-2012, 07:08 PM
thứ 2 hàng vê` 200 mẫu nha các tình yêu :202B:

sslovebmt
07-10-2012, 01:05 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp:89:

sslovebmt
09-10-2012, 12:21 AM
OGGY sHop hàng mới về ghé xem nào :987:

sslovebmt
09-10-2012, 11:01 AM
ppp cho hàng mới về :89:

sslovebmt
09-10-2012, 11:31 AM
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=110092952481588&set=a.110092462481637.18349.100004426505576&type=1&theater

ngochuongbmt
09-10-2012, 02:20 PM
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=110092952481588&set=a.110092462481637.18349.100004426505576&type=1&theater

không thây bạn ơi

ngochuongbmt
09-10-2012, 02:20 PM
có hàng mà mình đặt chưa bạn ?? đợi lâu quá

sslovebmt
09-10-2012, 02:43 PM
zô đây xem hàng nha các bạn http://www.facebook.com/photo.php?fbid=110441045780112&set=pb.100004426505576.-2207520000.1349764764&type=1&theater:987:

sslovebmt
10-10-2012, 12:41 PM
zô face để đặt hàng nha :987:

sslovebmt
10-10-2012, 01:08 PM
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=110101842480699&set=a.110092462481637.18349.100004426505576&type=1&theater:904:

sslovebmt
10-10-2012, 04:46 PM
upppppppppppppppp

sslovebmt
10-10-2012, 04:56 PM
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=110101749147375&set=a.110092462481637.18349.100004426505576&type=1&theater:987:

sslovebmt
11-10-2012, 12:00 AM
uuppppppppppppppppppppp:987:

sslovebmt
11-10-2012, 09:30 AM
up up up:987:

sslovebmt
11-10-2012, 03:15 PM
upppppppppppppppppppppp

sslovebmt
12-10-2012, 10:19 AM
uooooooooooooooooo

sslovebmt
12-10-2012, 01:15 PM
uppppppppppppp

sslovebmt
12-10-2012, 06:06 PM
Upppppppppppppppppppppp

sslovebmt
13-10-2012, 10:23 AM
uppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
14-10-2012, 10:50 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
14-10-2012, 02:04 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
14-10-2012, 03:33 PM
uppppppppppppp

sslovebmt
15-10-2012, 12:01 PM
UpppppPpppp

sslovebmt
16-10-2012, 04:39 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
17-10-2012, 01:50 PM
upppppppppppppppp

sslovebmt
18-10-2012, 06:43 PM
upppppppppppppp hang mới toanh

sslovebmt
19-10-2012, 03:39 PM
Uppppppppppppp

sslovebmt
20-10-2012, 02:11 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
20-10-2012, 05:25 PM
uppppp hàng về !!!!!!!!!!!!!!!!!!

sslovebmt
21-10-2012, 10:39 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

sslovebmt
21-10-2012, 02:12 PM
upppppppppppp

sslovebmt
25-10-2012, 12:57 PM
uppppppppppppppp

sslovebmt
25-10-2012, 02:15 PM
uppppppppppppppppppppp

nhokbmt01
25-10-2012, 04:47 PM
co that k zi?

sslovebmt
26-10-2012, 11:24 AM
co that k zi?

sao lại hok pạn ghé ủng hộ nha mẫu mới nhất đó !!

hoanglongbmt003
26-10-2012, 02:13 PM
toàn mẫu đẹp. cn em lên sắm ;))

hoanglongbmt003
26-10-2012, 02:13 PM
toàn mẫu đẹp. . . cuối tuần em lên làm vài phát ;)) phụ shop đông khách ;))

sslovebmt
27-10-2012, 10:31 AM
uppppppppppppppppp

sslovebmt
27-10-2012, 10:33 AM
toàn mẫu đẹp. . . cuối tuần em lên làm vài phát ;)) phụ shop đông khách ;)) thank nha bạn ghé ủng hộ

sslovebmt
28-10-2012, 01:12 PM
uppppppppppppp

sslovebmt
29-10-2012, 01:36 PM
uppppppppppppppp

Chíp Nhỏ
29-10-2012, 02:04 PM
Uppppppppppppppppppppp

sslovebmt
04-11-2012, 03:12 PM
upppppppppppppppppppppppp