PDA

View Full Version : >bop' dung'..hang valentino can ban'<01886333878
12-08-2012, 11:13 AM
ban vai bop hang valentino..bop' kieu dung'.. ko phai kieu ngang jong may cai kia..gia 500k

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeg1vBvDP-hcnjwWm9pA-DbJZqb9IducCdNm8SslgNZP8hyBBh