PDA

View Full Version : Chuyên Thủy Tùngphapgtvt
08-08-2012, 07:43 PM
như đã nói trên chuyên về thủy tùng. quý vị đặt hàng theo yêu cầu. tượng phật. lục bình....
Bán Tượng Di lạc và lục bình gỗ thủy tùng. chuyên cung cấp theo yêu cầu.
một số hình ảnh dưới đây. chụp tại nhà.
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/35/1344425751735243_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/35/1344425753656890_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425761506510_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425769762375_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425776220299_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425789618921_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425795440464_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/134442580235662_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425808616915_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/36/1344425814705955_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425820101869_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425826512996_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425832130147_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425852320868_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425858619023_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/1344425864829098_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/37/134442587066029_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425881525392_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425893595640_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425893595640_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425904107658_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425911372644_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425913118477_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425920679324_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/38/1344425934749502_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/39/134442595198633_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/40/134442600399202_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/40/1344426042646785_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/40/1344426050100735_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/42/134442614769181_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/42/1344426162561071_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/44/1344426247511739_574_574.jpg
nhiều quá ko úp nổi. ai yêu cầu đặt theo ý thích thì alo theo


call: 0987 12 95 95 Đô

phapgtvt
10-08-2012, 08:07 AM
up anh e ai có nhu cầu về thủy tùng theo yêu cầu

loveu4ever97_79
13-08-2012, 09:57 PM
up phụ a. hk có giá cụ thể hả a?

bang_gathai_vip
17-08-2012, 12:56 AM
ông thọ đứng dưới cây tùng có con nai cho biết thông tin và giá đang quang tâm sms 0943435343

MrTom1717
18-08-2012, 07:45 PM
mình củng kết cái tượng thọ hưu đó nhất

dracTy
18-08-2012, 07:51 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/42/134442614769181_574_574.jpg
Cái này bao nhiêu hả a

bossbmt47
18-08-2012, 08:50 PM
hàng nét...........lên nào................

nhocknhangheo
18-08-2012, 09:22 PM
hàng đep........j

VinhKim
18-08-2012, 09:26 PM
hàng đẹp quá...nếu mà co tiền mình sẽ múc hết về liền

anhtuantom
08-09-2012, 12:01 AM
hàng đẹp quá anh ơi.................

locphatp
10-11-2012, 12:06 PM
ông này giá nhiêu sms qua số 0935958080
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/08/18/42/1344426162561071_574_574.jpg

cafesuadabmt
10-11-2012, 08:56 PM
toàn hàng đẹp ko :D

8800hcm
14-11-2012, 03:06 AM
anh cho em hỏi anh có thủy tùng,làm đk,42cm cao 60cm có alo em nhé thanks anh
đt:0913630963