PDA

View Full Version : T.I..M Shop 129 ĐiệnBiênPhủ-HÀNG MỚI VỀ LIÊN TỤC!!!se7enthanh
02-08-2012, 06:53 PM
HÀNG MỚI VỀ ngày 18/12
T.I.M shop 129 Điện Biên Phủ luôn có hàng mới.Liên tục Cập nhật các Style BangKok 2012.Chỉ bán hàng Thái với chất lượng tốt nhất.Giá thành hợp lý.
Đảm bảo bạn sẽ lựa chọn được cho mình một chiếc áo ưng ý cho mùa đông năm nay.
LIKE FACEBOOK TIM Shop ĐỂ NHẬN ĐC ƯU ĐÃI TỪ SHOP,CẬP NHẬT CÁC MẪU ÁO MỚI NHẤT!!!
FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/TIM-shop/224373290968875
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4871.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4882.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4884.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4892.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4896.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4904.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4906.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4911.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4912.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4913.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4918.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4926.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4934.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4938.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4944.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4968.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4970.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4973.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4974.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4976.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4980.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4981.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4985.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4986.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4553.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4556.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4560.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4565.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4568.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4570.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4573.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4574.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4577.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4582.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4584.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4586.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4587.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4593.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4596.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4598.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4600.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4601.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4603.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4605.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4606.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4610.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4612.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4615.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4617.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4618.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4620.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4624.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4626.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4633.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08500.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08497.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08496.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08495.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08492.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/12312-1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/123-1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/3213.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2334.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08483.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08479.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08472.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08470.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08469.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08468.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08467.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08466.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08464.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08225.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08227.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08233.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08235.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08239.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08248.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08249.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08250.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08251.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3262_zpsd57785b1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3261_zps94286edd.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06786_zps4fb30ea6.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06785_zps2320088f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06784_zpsa6ab64ac.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06782_zps84e03364.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06781_zpsd1fea7d8.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06780_zpsf6945324.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06779_zps9ff83413.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06778_zpsfdd2b39c.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06777_zpseed00a64.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06776_zps9081fcc0.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06775_zpse03925ea.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06774_zpsdf2cf595.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06771_zpsc3fb6dcd.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06769_zps8c0a90b3.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06768_zps0f7b24e5.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06767_zpsee4962bd.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06766_zps851ea798.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06765_zpsd318c7de.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06764_zps8b8166a3.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06763_zpsc94b4078.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06760_zps3a090a90.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06759_zps38a68598.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06757_zpsb43086d0.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC06756_zpsa9134ba3.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/542131_448267448516871_428524061_n_zpsf6475f64.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3144_zpsd8b8f9a4.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/48079_467250093289215_1994590243_n_zps6bd1f575.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/385674_435332613143688_1983824009_n_zpsa948a447.jp g
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/480244_467250153289209_1662625296_n_zps25c8aba8.jp g
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/538162_436022033074746_472975698_n_zpsacee9ebf.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/582656_262855717167144_1116179867_n_zps0a9aeb15.jp g
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3146_zpse45fed21.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3147_zpsd969dc65.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3149_zps25611bac.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3150_zps1ac2a7a4.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3151_zps1c2754da.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3152_zps3614494e.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3153_zps041563b7.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3154_zps2cdee1ff.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3156_zps76fa274f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3157_zps4512e838.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3158_zps169a4c9e.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3159_zps8f49e507.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3160_zps1baf52ad.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3161_zps14e005c9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3163_zpsdd0a0774.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3164_zps9115e851.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3165_zps801b5319.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3166_zps4fc6eb84.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3167_zpsc77c39fa.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3168_zps6d78d5a5.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3169_zps013d897b.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3170_zpse7e12582.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3171_zpsbb0842c3.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3172_zps288efa32.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3173_zps7e8ed11d.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3174_zps769fd0eb.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3175_zpsa2c1601d.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3176_zpsfc2cd52d.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3177_zps0d0b2ba1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3178_zps908cab90.jpg

bossbmt47
02-08-2012, 08:51 PM
đông khách nào................

anh890818
03-08-2012, 12:44 AM
ao cổ tim 1 màu doa nhiu 1 cai a

se7enthanh
03-08-2012, 11:32 AM
ao cổ tim 1 màu doa nhiu 1 cai a
220k 1 cái em ah :)

internet
04-08-2012, 09:49 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppp

Bé0
04-08-2012, 12:50 PM
lên vài cái quần ngố đi a :428:

se7enthanh
04-08-2012, 06:20 PM
up..........................................

se7enthanh
05-08-2012, 12:21 PM
up.........................................

se7enthanh
06-08-2012, 11:02 AM
up................................................ .

se7enthanh
06-08-2012, 03:27 PM
up................................................ .

kuroobmt
06-08-2012, 08:55 PM
xếp ơi áo sơ mi style tomboy có không anh........????????

se7enthanh
07-08-2012, 12:44 PM
xếp ơi áo sơ mi style tomboy có không anh........????????

bạn ghé qua shop thử nhé.nhiều áo somi mới về đẹp lắm!!!

se7enthanh
08-08-2012, 11:56 AM
up........................................

phonegiare114
08-08-2012, 03:21 PM
phụ chủ top ....

kuroobmt
08-08-2012, 09:56 PM
phụ anh nha......tÓp.......Úp áo sơmi đi anh.......ông chủ dễ tính không mua cũng gé phụ ảnh...........

se7enthanh
09-08-2012, 08:12 PM
up................................................ ...

demaiconhau90bmt
10-08-2012, 02:19 AM
cáii vòng da tây tạng đeo tay bên phải bao nhiu và mua ở đâu zị ban?hj chỉ mình mua kai' nj` xong mình mua áo @@

se7enthanh
10-08-2012, 04:51 PM
cáii vòng da tây tạng đeo tay bên phải bao nhiu và mua ở đâu zị ban?hj chỉ mình mua kai' nj` xong mình mua áo @@

shop bán vòng đeo tay đó bạn:428:

se7enthanh
12-08-2012, 11:22 AM
up................................................ ..........

se7enthanh
13-08-2012, 01:55 PM
up..............................................

demaiconhau90bmt
14-08-2012, 12:56 AM
giá sv chứ bạn?hj để mai mềnh suất đàn vịt rùi lên hốt :))

se7enthanh
14-08-2012, 11:36 AM
up................................................

demaiconhau90bmt
14-08-2012, 12:22 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
15-08-2012, 11:48 AM
up................................................ ........

Mr.GaU
15-08-2012, 03:10 PM
Hàng đẹp đó, lên nào

se7enthanh
17-08-2012, 05:58 PM
up................................................ ..

se7enthanh
19-08-2012, 12:04 PM
up................................................ .

kuroobmt
20-08-2012, 10:25 PM
Úp phụ ông anh..................

se7enthanh
21-08-2012, 12:31 PM
up.......................................

se7enthanh
22-08-2012, 08:46 PM
up................................................ .

se7enthanh
23-08-2012, 12:09 PM
up.........................................

se7enthanh
23-08-2012, 08:44 PM
up............................................

se7enthanh
24-08-2012, 04:09 PM
up...............................................

se7enthanh
25-08-2012, 05:13 PM
up.......................................

se7enthanh
28-08-2012, 08:44 PM
up............................................

se7enthanh
29-08-2012, 03:27 PM
up................................................ ....

se7enthanh
30-08-2012, 11:03 AM
up................................................

se7enthanh
02-09-2012, 10:51 AM
up..........................................

se7enthanh
03-09-2012, 12:11 PM
up..............................................

ngochuongbmt
03-09-2012, 10:32 PM
Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn nào !

se7enthanh
04-09-2012, 04:14 PM
up.............................................

ngochuongbmt
05-09-2012, 02:12 PM
Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

se7enthanh
07-09-2012, 12:33 PM
up..............................................

se7enthanh
11-09-2012, 07:03 PM
up......................................

se7enthanh
12-09-2012, 12:11 PM
up................................................ .......

se7enthanh
03-10-2012, 06:44 PM
up................................................ .......

se7enthanh
05-10-2012, 12:17 PM
up................................................ .....

se7enthanh
08-10-2012, 03:35 PM
up...............................................

DJ Comely
08-10-2012, 03:53 PM
upppppppppppppppppppp

f1_it
08-10-2012, 07:17 PM
up.................
__________________

se7enthanh
10-10-2012, 05:58 PM
up.................................

poppi
10-10-2012, 11:36 PM
up...............

se7enthanh
18-10-2012, 01:54 PM
up..............................................

bbshop
18-10-2012, 07:03 PM
upppppppppp
up hộ mình nha :) http://bmt7.vn/forum/showthread.php?t=286555

se7enthanh
19-10-2012, 10:57 AM
u...........................................

se7enthanh
24-10-2012, 11:29 AM
up...........................................

se7enthanh
25-10-2012, 12:53 PM
up..............................................

se7enthanh
29-10-2012, 02:27 PM
up.............................................

Iphone3g
30-10-2012, 08:28 AM
upppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
30-10-2012, 03:47 PM
up.........................................

se7enthanh
31-10-2012, 07:27 PM
up................................................ ......

kuroobmt
31-10-2012, 10:23 PM
cho xyn cái giá áo khoác đi anh ơi

se7enthanh
01-11-2012, 10:14 AM
cho xyn cái giá áo khoác đi anh ơi

600k em nhé!

se7enthanh
05-11-2012, 04:08 PM
up................................................

se7enthanh
08-11-2012, 06:19 PM
up................................................ ...

se7enthanh
12-11-2012, 01:54 PM
up................................................ .......

se7enthanh
13-11-2012, 12:18 PM
up.......................................

se7enthanh
13-11-2012, 07:58 PM
up.........................................

se7enthanh
15-11-2012, 12:32 PM
up................................................

se7enthanh
16-11-2012, 12:05 PM
up..............................................

se7enthanh
19-11-2012, 12:20 PM
up............................................

se7enthanh
20-11-2012, 06:35 PM
up................................................ .

se7enthanh
03-12-2012, 05:18 PM
up................................................ ......

Manhcuongbmtm
03-12-2012, 06:24 PM
Lên cho mọi người thấy

se7enthanh
19-12-2012, 12:29 PM
up........................................

nguyenvanteo125
19-12-2012, 02:40 PM
Đẹp.............

crazy1993
19-12-2012, 09:48 PM
áo khoác sọc đen trắg kia còn k a.thanh?? người tròn mặc vừa k biết.hihi