PDA

View Full Version : bán 2 cục căm xecafesuadabmt
28-07-2012, 07:33 PM
đã bán....thank mọi người đã quan tâm

sikhoa
28-07-2012, 09:04 PM
Co cà te ko bạn

cafesuadabmt
28-07-2012, 09:52 PM
Co cà te ko bạn

khi nào có mình sẽ lh

cafesuadabmt
28-07-2012, 11:05 PM
top cho ai quan tâm__________________________

sikhoa
29-07-2012, 10:00 AM
Lien he so nay nhe . 0932 575756

cafesuadabmt
29-07-2012, 01:44 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

cafesuadabmt
29-07-2012, 11:45 PM
up phát đi ngủ nhé_______________

cafesuadabmt
31-07-2012, 12:25 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

cafesuadabmt
31-07-2012, 08:41 PM
toppppppppppppppppppppppppppp

cafesuadabmt
31-07-2012, 09:50 PM
up up up______________

cafesuadabmt
01-08-2012, 11:56 PM
up buổi tối phát_____________________

cafesuadabmt
02-08-2012, 11:44 PM
top cho ai quan tam________________________

cafesuadabmt
03-08-2012, 11:38 PM
up cho mau đi.........................

cafesuadabmt
05-08-2012, 11:59 PM
fix nhiều cho ai quan tam______________________________________

cafesuadabmt
06-08-2012, 08:18 PM
top cho ai cần................................

cafesuadabmt
06-08-2012, 10:11 PM
fix còn 800k ai cần thì lh mình nhé

cafesuadabmt
09-08-2012, 02:30 PM
topppppppppppppp

cafesuadabmt
10-08-2012, 09:00 PM
topppppppppppppppppppppppppppppp

cafesuadabmt
12-08-2012, 08:45 PM
topppppppppppppppppppppppppppppppppp

cafesuadabmt
13-08-2012, 09:08 PM
up cho mau đi_____________

cafesuadabmt
14-08-2012, 08:33 PM
uopoooooooooooooooo

Mr.Kent.Bmt
15-08-2012, 07:50 PM
Đưa toppic lên nè ! Nhớ up lại cho em nhé bác

cafesuadabmt
17-08-2012, 11:07 PM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

bang_gathai_vip
17-08-2012, 11:09 PM
up cho bác nhanh bán được hàng nhớ up lai dùm em nha bác upppppp bay cao

cafesuadabmt
18-08-2012, 07:40 PM
up cho bác nhanh bán được hàng nhớ up lai dùm em nha bác upppppp bay cao

thank thank....up upppppppppppppppppp

cafesuadabmt
20-08-2012, 09:02 PM
up cho mau diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

baotran2011
21-08-2012, 10:40 PM
có sao dk 35 - 40 dài khoảng 50cm thì liên hệ mình cho giá luôn nha bạn,dùng làm đôn phản

cafesuadabmt
22-08-2012, 07:38 PM
[QUOTE=baotran2011;1999215]có sao dk 35 - 40 dài khoảng 50cm thì liên hệ mình cho giá luôn nha bạn,dùng làm đôn phản hiih okie nè chị :D:425: