PDA

View Full Version : bán gỗ thủy tùng sản phẩm từ gỗ thủy tùngcuongbuonho
13-07-2012, 09:53 AM
ai có nhu cầu xin liên hệ cho mình

cuongbuonho
13-07-2012, 07:51 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/46/13421620131058672419_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:52 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/58/13421627031281455184_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:53 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/59/1342162742113147990_574_574.jpghttp://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/59/1342162742113147990_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:54 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/59/13421627941797779505_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:55 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/00/1342162848152430786_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:56 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/01/1342162889591894434_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:56 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/02/13421629261001800668_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:57 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/03/13421630081024160510_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 07:58 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/44/13421618551041795947_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 08:04 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/59/1342162779242346622_574_574.jpg

cuongbuonho
13-07-2012, 08:05 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/02/13421629591521432940_574_574.jpg

thanhnganbmt
16-07-2012, 08:29 AM
up hình ko mà chưa thấy ai coment cả A.Cường nhỉ....:)) :)) :))

cuongbuonho
16-07-2012, 10:05 AM
chú có lấy bình không

LongDang
17-07-2012, 01:10 AM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/14/00/1342162848152430786_574_574.jpg

Cặp này cao bao nhiêu, đường kính ? giá? sms lại cho em anh nhé!

thanhnganbmt
17-07-2012, 04:22 PM
Cặp này cao bao nhiêu, đường kính ? giá? sms lại cho em anh nhé!
gỗ hương, đường kính 17, giá 1,5tr có j alo số của Cuongbuonho

congdan149
20-07-2012, 07:32 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/13/13/58/13421627031281455184_574_574.jpg

3 ông Phúc - Lộc - Thọ cao bao nhiu vậy bạn, cho giá luôn nha.

cuongbuonho
21-07-2012, 07:31 PM
cao 23, gia 2,5tr

congdan149
06-08-2012, 11:54 PM
có bạn tam đa ko sao ko thấy lh vậy bạn?

MrTom1717
12-09-2012, 01:32 AM
phụ cái rảnh rổi