PDA

View Full Version : cần mua gỗ muồn vườnMrTy
07-07-2012, 01:42 PM
tôi cần mua số lượng lớn gõ muồn đã bổ hộp đương kính từ 20 hay 25 đỗ lên dài cơ 1m2 đỏ lên giá cả thỏa thuận dt 0905.17.0304 gặp tí tại bmt

ducson1009
07-07-2012, 06:09 PM
mình có mấy cục tròn khoảng 25 dài hơn 2m mua ko

ngoctien_krongno
09-07-2012, 08:28 AM
ban cân số lượng bao nhiêu,vẫn chuyện ra sao,bạn nhắn tin cụ thể cho minh nhé,giá cả bạn nói luôn,nếu đựoc minh cung cấp.đủ số lượng cung cấp cho bạn

binbmt91
09-07-2012, 07:41 PM
opppppppppppppppppp

cafesuadabmt
09-07-2012, 10:30 PM
mình thấy ở đường hồ ông giám băng ra số 5(trần quý cáp) có 1 đống như cái núi... chắc phải 30>>trở lên dài hơn 2m ak....bạn đến đó hỏi thử xem

sikhoa
13-10-2012, 10:33 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp