PDA

View Full Version : cây xanh + bồ đề đẹp bándien lanh hoangpham
04-07-2012, 08:13 PM
như trên không có thơi gian nuôi nên mình đăng bán . 2 cây có đường kín khá to ,
hình cây bồ đề .(thích hơp để trong hòn non bộ thì quá đẹp). để ở mấy quán an hay nhà hàng củng đẹp.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytg5ndblot976251_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nwfjyzdmm21039192_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nzu3mjjlyt1070550_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527zduymmniod991399_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ogy2mgqwnw983521_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527mti0ndmynt1001988_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ngzjytlhyz792319_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ztvlnjllow1128879_1.jpeg

hình cây xanh đả ra 7 táng cây nha. gốc ôm đá . cây cao khoản 2m, cây này để quán cafe cung đẹp lắm.


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytk4nzi4zd1241825_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527yzhjytcxnz1213418_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nju1zmrknz1232401_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527y2vhotm2ot1208770_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527otlinzjkzj1274923_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytk1ngvknt1266187_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527n2q4njy1ym1279839_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nwy5nmuwnz1258036_1.jpeg

ai quan tâm call 01 262 899998 - 0986 271993 . thân đả sem tin...:111::111::419:

cafesuadabmt
04-07-2012, 08:15 PM
cây sanh giá nhiêu vậy :D

dien lanh hoangpham
04-07-2012, 08:17 PM
cây sanh giá nhiêu vậy :D

cây xanh 5tr

duylongttnk03
04-07-2012, 09:00 PM
ui trời...con rết.hix hix..........................................

cafesuadabmt
04-07-2012, 09:13 PM
cây xanh 5tr no fix..

thank :D____

dien lanh hoangpham
05-07-2012, 07:25 PM
lên top nào....

linhxuu
05-07-2012, 09:49 PM
con rết bắt ngâm rựu đúng bài

dien lanh hoangpham
05-07-2012, 10:49 PM
con rết bắt ngâm rựu đúng bài

ngâm rồi bạn....:D:619:

cafesuadabmt
06-07-2012, 09:17 PM
uppppppppppppppppppppp

HAIBIN
06-07-2012, 09:30 PM
up lên đầu nha

dien lanh hoangpham
07-07-2012, 10:36 AM
up lên đầu nha

thanks bạn...ôp cho ngày mới..

dien lanh hoangpham
08-07-2012, 08:54 PM
ôp buổi tổi nè....

dien lanh hoangpham
11-07-2012, 02:38 PM
ôp lên nào

dien lanh hoangpham
17-07-2012, 06:38 PM
lên nưa nào

dien lanh hoangpham
20-07-2012, 02:48 PM
như trên không có thơi gian nuôi nên mình đăng bán . 2 cây có đường kín khá to ,
hình cây bồ đề .(thích hơp để trong hòn non bộ thì quá đẹp). để ở mấy quán an hay nhà hàng củng đẹp.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytg5ndblot976251_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nwfjyzdmm21039192_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nzu3mjjlyt1070550_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527zduymmniod991399_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ogy2mgqwnw983521_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527mti0ndmynt1001988_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ngzjytlhyz792319_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ztvlnjllow1128879_1.jpeg

hình cây xanh đả ra 7 táng cây nha. gốc ôm đá . cây cao khoản 2m, cây này để quán cafe cung đẹp lắm.


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytk4nzi4zd1241825_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527yzhjytcxnz1213418_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nju1zmrknz1232401_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527y2vhotm2ot1208770_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527otlinzjkzj1274923_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527ytk1ngvknt1266187_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527n2q4njy1ym1279839_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012070418527nwy5nmuwnz1258036_1.jpeg

ai quan tâm call 01 262 899998 - 0986 271993 . thân đả sem tin...:111::111::419:

.....................

pepsi47
21-07-2012, 08:55 AM
link die rồi bạn ah

dien lanh hoangpham
21-07-2012, 05:46 PM
ũa sao kì vậy ta . hôm bưa còn thấy hình mà .....hix..bo tay rồi

dien lanh hoangpham
22-07-2012, 01:43 PM
..............................

dien lanh hoangpham
13-08-2012, 03:51 PM
lên nao ,lâu rồi mới up...

dien lanh hoangpham
27-08-2012, 02:18 PM
lên cho người cần

bmt_forever
27-08-2012, 03:49 PM
hình đâu sao mình chẳng thấy gì hết nè

dien lanh hoangpham
27-08-2012, 08:57 PM
bi hư rồi .mà bạn đang quan tâm đến cây nào .thì mình up hình cây đó

dien lanh hoangpham
30-08-2012, 06:59 PM
upp buôi tối