PDA

View Full Version : cần bán gốc xà nu đẹpphamtung94
01-07-2012, 08:21 PM
nguồn vốn suy sụp e cần bán gốc xà nu như hình
http://no7.upanh.com/b5.s1.d4/c468dcb2e1d5811a39d612c63e694c54_46748147.hinh0339 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0339_upanh/v/drybas5e2ee.htm)
có 4 chân hình rùa , http://no3.upanh.com/b3.s29.d3/3be58d173dfcb4e868d1904f7fe52928_46748223.hinh0340 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0340_upanh/v/erybdsfeflp.htm),
có thể tiện cóc hoặc rùa .v.v. rất đẹphttp://no7.upanh.com/b5.s28.d2/eeb6918d899e4bffe8cf527674039866_46748267.hinh0341 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0341_upanh/v/5ry7asce6kc.htm)
dài 2m ngang 1m2
người đẹp và quái thú http://no5.upanh.com/b3.s27.d2/c23280f4fa5d32097400973f73fe9219_46748315.hinh0342 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0342_upanh/v/bry1fsaecfy.htm)
và giá tham khảo là 13tr http://no3.upanh.com/b6.s27.d2/fb7599295eb37c4f06042066dae17f83_46748343.hinh0343 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0343_upanh/v/0ry7as3eajx.htm):129B::129B::129B::129B::129B:

phamtung94
05-07-2012, 06:26 PM
lên cho ai cần :139:

phamtung94
07-07-2012, 07:50 PM
ko ai cần :33:

cafesuadabmt
14-07-2012, 01:52 PM
nguồn vốn suy sụp e cần bán gốc xà nu như hình
http://no7.upanh.com/b5.s1.d4/c468dcb2e1d5811a39d612c63e694c54_46748147.hinh0339 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0339_upanh/v/drybas5e2ee.htm)
có 4 chân hình rùa , http://no3.upanh.com/b3.s29.d3/3be58d173dfcb4e868d1904f7fe52928_46748223.hinh0340 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0340_upanh/v/erybdsfeflp.htm),
có thể tiện cóc hoặc rùa .v.v. rất đẹphttp://no7.upanh.com/b5.s28.d2/eeb6918d899e4bffe8cf527674039866_46748267.hinh0341 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0341_upanh/v/5ry7asce6kc.htm)
dài 2m ngang 1m2
người đẹp và quái thú http://no5.upanh.com/b3.s27.d2/c23280f4fa5d32097400973f73fe9219_46748315.hinh0342 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0342_upanh/v/bry1fsaecfy.htm)
và giá tham khảo là 13tr http://no3.upanh.com/b6.s27.d2/fb7599295eb37c4f06042066dae17f83_46748343.hinh0343 .jpg (http://www.upanh.com/hinh0343_upanh/v/0ry7as3eajx.htm):129B::129B::129B::129B::129B:
lên rồi mà sao ko ai cần :D

langtucodon363
03-10-2012, 05:58 PM
giá cao ngất trời!!!! ai dam quan tâm!!!

MrTom1717
03-10-2012, 11:39 PM
làm cái phấn khích