PDA

View Full Version : e5 hay c6-00 đâydat_dakmil
28-06-2012, 09:48 PM
chuyện là m có con galaxy y. m đổi lấy nokia e5 thi ng ta bù thêm cho m 300k. còn m đổi c6-00 thi m phải bù thêm cho ng ta 300k. bây giờ m ko biết chọn con nào hết ae tư vấn giùm m với:323:

dat_dakmil
28-06-2012, 09:49 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppp

dat_dakmil
28-06-2012, 09:56 PM
bùn nhỉ. chả ai up sọt cho e hết:096:

dat_dakmil
28-06-2012, 10:00 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppp

dat_dakmil
29-06-2012, 07:24 AM
uppppppppppppppppp

hoanglienson
29-06-2012, 09:14 AM
upppppppppppppppp

dat_dakmil
29-06-2012, 12:48 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppp:409:

dat_dakmil
29-06-2012, 09:12 PM
upppppppppppppppppppppppp

vtbh1230
30-06-2012, 10:39 AM
để e up cho............................................... ..