PDA

View Full Version : Gỗ Lũa Hương khủng!2.5m X 2.5mvynext86
14-06-2012, 03:48 PM
Mình muốn bán gốc Lũa Hương khủng!
ĐT:0976267768
http://nn8.upanh.com/b4.s27.d2/ac1d22d11de79cd830df20ee5b83c808_46104438.dscn0106 .jpg (http://www.upanh.com/dscn0106_upanh/v/7rhb1abi9pn.htm)
[url=http://www.upanh.com/dscn0102_upanh/v/6rh3fw3l5tn.htm]http://nn0.upanh.com/b4.s26.d1/158bf2efed794206ea6e6027d80522ac_46104770.dscn0102 .jpg (http://www.upanh.com/dscn0115_upanh/v/5rh08a6t2rf.htm)
[url=http://www.upanh.com/dscn0105_upanh/v/5rhb0w6l5zs.htm]http://nn5.upanh.com/b1.s1.d4/0d0acb1823705535530c938f5a59edf0_46104895.dscn0105 .jpg (http://www.upanh.com/dscn0103_upanh/v/crhe6w2l3vd.htm)[url=http://www.upanh.com/dscn0112_upanh/v/crhcbw4leqs.htm]

vynext86
14-06-2012, 03:55 PM
HÀng độc đẹp dấy các bác!
Gỗ lũa hàng trăm năm tuổi đấy
Đặc biệt là thiên nhiên tạo ra đấy!

sikhoa
12-10-2012, 05:54 PM
upppppppppppppppppppppppppp