PDA

View Full Version : T.I..M Shop 129 ĐiệnBiênPhủ-HÀNG MỚI VỀ HÔM NAY!!!



se7enthanh
08-06-2012, 07:46 PM
HÀNG MỚI VỀ ngày 17/12
T.I.M shop 129 Điện Biên Phủ.Liên tục Cập nhật các Style BangKok 2012.Chỉ bán hàng Thái với chất lượng tốt nhất.Giá thành hơp lý.Luôn có hàng mới nhé.
Đảm bảo bạn sẽ lựa chọn được cho mình một chiếc áo ưng ý cho mùa đông năm nay.
LIKE FACEBOOK TIM Shop ĐỂ NHẬN ĐC ƯU ĐÃI TỪ SHOP,CẬP NHẬT CÁC MẪU ÁO MỚI NHẤT!!!
FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/TIM-shop/224373290968875
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4871.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4882.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4884.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4892.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4896.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4904.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4906.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4911.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4912.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4913.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4918.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4926.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4934.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4938.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4944.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4968.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4970.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4973.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4974.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4976.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4980.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4981.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4985.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4986.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4553.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4556.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4560.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4565.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4568.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4570.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4573.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4574.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4577.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4582.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4584.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4586.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4587.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4593.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4596.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4598.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4600.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4601.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4603.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4605.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4606.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4610.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4612.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4615.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4617.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4618.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4620.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4624.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4626.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4633.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08500.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08497.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08496.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08495.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08492.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/12312-1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/123-1.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/3213.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2334.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08483.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08479.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08472.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08470.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08469.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08468.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08467.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08466.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08464.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08225.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08227.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08233.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08235.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08239.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08248.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08249.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08250.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08251.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3501_zpsf9e98dcc.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3502_zps6e33b989.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3503_zpsd0e3705f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3504_zpsbe2346a9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3505_zpscaa5882a.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3506_zpsf007d8ed.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3507_zps8da28269.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3508_zps5e2f823e.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3509_zpsd55e680f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3510_zpsfd3094fb.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3511_zps0ec34b91.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3512_zps6a83eae9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3513_zps0f5a81da.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3514_zps04db3f6f.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3515_zpsdf16fdd2.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3516_zps3ec06f39.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3517_zps644eed53.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3518_zpse37d23a6.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3520_zps7b9ffee9.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3521_zps12849069.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3522_zpsb8ffa510.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3523_zps2bb14eec.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3525_zps6f6b880d.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3526_zps6f0665cd.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3527_zps14864e18.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3528_zpsd33e6467.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3529_zps5808c1b4.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3530_zps546a4640.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3531_zps5e370634.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3532_zps5c6d7a1e.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3533_zps9b5453e2.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3534_zpsbe460ddf.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3535_zpsa8091899.jpg
còn rất nhiều mẫu đẹp nữa,các bạn qua TIM Shop để thử nhé!!!

sss.king47
09-06-2012, 08:16 AM
cho cái giá đê ^^!

se7enthanh
09-06-2012, 11:53 AM
up...........................................

phongsmile9382
09-06-2012, 04:26 PM
úp...............................

ngocdat30081995
09-06-2012, 09:19 PM
úp...............................

up.................................

anh890818
10-06-2012, 02:31 PM
wow !!! bua nay nhieu ao moi dep wa ha!! ma e dag kiem mua quần ah....ao e nhiu roi!!
uppppppp phu og a!

se7enthanh
11-06-2012, 11:40 AM
[QUOTE=anh890818;1728348]wow !!! bua nay nhieu ao moi dep wa ha!! ma e dag kiem mua quần ah....ao e nhiu roi!!
uppppppp phu og a![/QUOTE2 ngày nữa sẽ có nhiều mẫu quần jean mới nhé^^

anh890818
11-06-2012, 01:13 PM
up cho og a !!!
pua nao co quân moi a cứ upppppp e wa xem!!!

trungquan
11-06-2012, 08:28 PM
up .........................................

se7enthanh
12-06-2012, 02:33 PM
UP.....................................

kuroobmt
12-06-2012, 05:38 PM
cho cái giá đê ^^!

tớ thấy trên đó giá rẻ đẹp lắm àh nha 180k đến 295k thôy. hí hí tớ thíck kai avatar rồi nhá........................ uppppppppppppppppppppppppppppp:29::29::29::06::06:

se7enthanh
13-06-2012, 11:17 AM
tớ thấy trên đó giá rẻ đẹp lắm àh nha 180k đến 295k thôy. hí hí tớ thíck kai avatar rồi nhá........................ uppppppppppppppppppppppppppppp:29::29::29::06::06:
Aó ở Avatar 270K bạn nhé^^

Loi_Trang
13-06-2012, 01:17 PM
up
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

se7enthanh
13-06-2012, 07:38 PM
up..............................................

traiphutho9999
15-06-2012, 11:07 AM
uppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
15-06-2012, 06:30 PM
up.........................................

se7enthanh
16-06-2012, 11:54 AM
up..........................................

se7enthanh
16-06-2012, 01:43 PM
up..........................................

ngoc_bmt
16-06-2012, 05:01 PM
up khi nào ghé thử .!

se7enthanh
17-06-2012, 11:59 AM
up.........................................

se7enthanh
17-06-2012, 02:13 PM
up......................................

se7enthanh
17-06-2012, 06:38 PM
up.......................................

se7enthanh
18-06-2012, 11:41 AM
up..................................

se7enthanh
18-06-2012, 02:43 PM
up.........................................

yeah1_bmt
18-06-2012, 02:47 PM
up phu bạn

se7enthanh
18-06-2012, 07:31 PM
up.............................................

se7enthanh
19-06-2012, 12:38 AM
up...........................................

se7enthanh
19-06-2012, 12:20 PM
up........................................

se7enthanh
20-06-2012, 11:20 AM
up......................................

se7enthanh
20-06-2012, 04:03 PM
up......................................

anh890818
20-06-2012, 07:45 PM
upppp choa og a !

se7enthanh
21-06-2012, 12:37 PM
up........................................

se7enthanh
21-06-2012, 05:21 PM
up................................................ ...

se7enthanh
22-06-2012, 11:33 AM
up............................................

se7enthanh
22-06-2012, 06:35 PM
up......................................

se7enthanh
23-06-2012, 11:46 AM
up............................................

se7enthanh
24-06-2012, 11:58 AM
up..........................................

se7enthanh
25-06-2012, 11:15 AM
up........................................

se7enthanh
25-06-2012, 12:05 PM
up................................................ ......

dadumi
25-06-2012, 04:12 PM
up phụ anh, đắt khách nhé :)

se7enthanh
26-06-2012, 11:52 AM
up........................................

se7enthanh
26-06-2012, 04:42 PM
up.........................................

bmtbmt1122
27-06-2012, 09:02 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
27-06-2012, 03:55 PM
up..................................

se7enthanh
28-06-2012, 07:56 PM
up.......................................

se7enthanh
29-06-2012, 11:52 AM
up.............................................

ngochuongbmt
29-06-2012, 12:55 PM
Phụ............................cho hàng mới nè !

se7enthanh
29-06-2012, 02:23 PM
up........................................

se7enthanh
29-06-2012, 07:30 PM
up...............................................

se7enthanh
30-06-2012, 12:43 PM
up................................................ ...

binno_bmt
30-06-2012, 08:54 PM
tópppppppppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
01-07-2012, 05:35 PM
up........................................

se7enthanh
03-07-2012, 11:50 AM
up................................................ ...

vanhinh
03-07-2012, 01:11 PM
sao ko cho gia ?

se7enthanh
03-07-2012, 05:16 PM
up.........................................

se7enthanh
04-07-2012, 11:36 AM
up......................................

se7enthanh
04-07-2012, 11:52 AM
up............................................

se7enthanh
04-07-2012, 04:53 PM
up...............................

kuroobmt
04-07-2012, 09:08 PM
giày đâu anh nhỉ?????????????????????

se7enthanh
05-07-2012, 11:21 AM
up................................................ ....

entercamp11
05-07-2012, 09:48 PM
Up..................

se7enthanh
06-07-2012, 06:20 PM
up...................................

se7enthanh
07-07-2012, 05:33 PM
up...........................................

se7enthanh
08-07-2012, 01:30 PM
up...........................................

se7enthanh
08-07-2012, 03:50 PM
up............................................

se7enthanh
08-07-2012, 05:29 PM
up................................................ ...

se7enthanh
08-07-2012, 07:36 PM
up.......................................

se7enthanh
09-07-2012, 11:40 AM
up................................................

entercamp11
09-07-2012, 07:05 PM
bữa nay anh ra nhìu áo đẹp nhỉ , úp:528:

se7enthanh
10-07-2012, 05:56 PM
hàng mới về liên tục các bạn nhé!!!!

se7enthanh
10-07-2012, 08:47 PM
up...............................................

sin_core23
11-07-2012, 01:37 AM
wow
khá nhiều mẫu đẹp :D
mà ko để giá cho bà con tham khảo luôn bạn

se7enthanh
11-07-2012, 03:50 PM
wow
khá nhiều mẫu đẹp :D
mà ko để giá cho bà con tham khảo luôn bạn

áo thun từ 180 đến 270k bạn nhé!!!

se7enthanh
13-07-2012, 11:35 AM
up................................................ .....

se7enthanh
14-07-2012, 11:56 AM
up.......................................

se7enthanh
16-07-2012, 12:56 PM
up...............................................

se7enthanh
17-07-2012, 12:04 PM
up...........................................

se7enthanh
27-07-2012, 12:32 PM
up.............................................

se7enthanh
27-07-2012, 03:00 PM
up...........................................

se7enthanh
27-07-2012, 03:30 PM
up..........................................

se7enthanh
27-07-2012, 06:31 PM
UP.........................................

se7enthanh
28-07-2012, 11:09 AM
up..............................................

se7enthanh
28-07-2012, 03:32 PM
up...........................................

se7enthanh
28-07-2012, 04:28 PM
up.............................................

DJ Comely
28-07-2012, 04:35 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

diepthienquy
28-07-2012, 11:30 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
29-07-2012, 07:44 PM
up................................................ ......

se7enthanh
29-07-2012, 10:09 PM
up.............................................

se7enthanh
29-07-2012, 10:36 PM
up............................................

thachtru
30-07-2012, 06:48 AM
Mình mua cái áo sơ mi xanh ở shop. Giặt bị ra màu nhiều. Cần 1 lời giải thích???

se7enthanh
30-07-2012, 11:19 AM
up................................................

thanh mobile
30-07-2012, 02:11 PM
up phụ hàng đẹp

se7enthanh
30-07-2012, 07:03 PM
u................................................

se7enthanh
31-07-2012, 01:05 PM
up......................................

se7enthanh
31-07-2012, 09:28 PM
up................................................

se7enthanh
01-08-2012, 12:28 PM
up........................................

se7enthanh
02-08-2012, 12:18 PM
up...........................................

tungmoto12
02-08-2012, 05:34 PM
hết hình rồi hay sao? mà đưa cái thằng ỐM ĐÓI lên vậy trời.................... up...............

se7enthanh
03-08-2012, 11:35 AM
up................................................

se7enthanh
03-08-2012, 07:02 PM
up......................................

se7enthanh
04-08-2012, 06:22 PM
up................................................ ....

HeoQuay
05-08-2012, 10:35 AM
Uppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
06-08-2012, 10:51 AM
up................................................ .........

se7enthanh
06-08-2012, 03:29 PM
up................................................ .......

se7enthanh
07-08-2012, 12:43 PM
up..........................................

se7enthanh
08-08-2012, 11:48 AM
up................................................ .

se7enthanh
09-08-2012, 08:05 PM
up.......................................

asinpyo
10-08-2012, 04:41 PM
co ao vest ko...o dau ban z ba kon

se7enthanh
10-08-2012, 04:56 PM
Shop có áo vest đó bạn ah

se7enthanh
12-08-2012, 11:37 AM
up......................................

phongsmile9382
12-08-2012, 07:59 PM
mấy kiểu cuối đẹp ghê :D

se7enthanh
13-08-2012, 01:56 PM
up................................................

se7enthanh
14-08-2012, 11:15 AM
p.................................................

se7enthanh
15-08-2012, 11:56 AM
up...........................................

se7enthanh
17-08-2012, 06:07 PM
up.........................................

thachphat
17-08-2012, 11:05 PM
uppppppppppppppppppppp

se7enthanh
19-08-2012, 12:07 PM
up................................................

se7enthanh
21-08-2012, 12:33 PM
up...............................................

love.bocbmt
21-08-2012, 01:04 PM
uppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
22-08-2012, 08:46 PM
up................................................ ..

se7enthanh
23-08-2012, 12:12 PM
up................................................ .

se7enthanh
24-08-2012, 04:12 PM
up................................................ ..........

Zin Cần Sa =x
24-08-2012, 10:05 PM
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/418617_504022889611935_62854701_n.jpg
http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_2072.jpg
2 áo này giá nhiêu á a

se7enthanh
25-08-2012, 05:14 PM
280k 1 cái em nhé,áo trên hết rồi,chỉ còn áo ở dưới nhé!!!

Zin Cần Sa =x
26-08-2012, 03:57 PM
280k 1 cái em nhé,áo trên hết rồi,chỉ còn áo ở dưới nhé!!!

khi nào nhập hàng áo trên pm e nha a :987::987:

se7enthanh
28-08-2012, 08:43 PM
em lấy áo dưới đi.áo trên chắc 3 tuần nữa sẽ có!

se7enthanh
29-08-2012, 03:25 PM
up...............................................

se7enthanh
30-08-2012, 11:12 AM
up................................................ ...

tuan_mbl
31-08-2012, 02:06 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
02-09-2012, 01:15 PM
up....................................

se7enthanh
04-09-2012, 03:56 PM
up................................................ .......

se7enthanh
07-09-2012, 12:29 PM
up............................................

se7enthanh
11-09-2012, 06:55 PM
up................................................ ..

se7enthanh
12-09-2012, 12:21 PM
up................................................ ..........

teobmt1
12-09-2012, 01:10 PM
mũ nhiu 1 cái v. anh trai

phu.korea
13-09-2012, 10:27 AM
sao k co ao' somi troi

se7enthanh
03-10-2012, 06:28 PM
up................................................ ...

se7enthanh
05-10-2012, 12:16 PM
up...............................................

se7enthanh
07-10-2012, 10:35 AM
up................................................ .

cucoibmt
07-10-2012, 11:06 AM
upppppppppppppppppppppppppp

se7enthanh
08-10-2012, 03:34 PM
up.............................................

se7enthanh
10-10-2012, 05:57 PM
up................................................ ......

se7enthanh
18-10-2012, 01:55 PM
up............................................

se7enthanh
18-10-2012, 06:02 PM
up...........................................

se7enthanh
19-10-2012, 11:00 AM
up................................................ ....

se7enthanh
22-10-2012, 02:13 PM
up................................................ .......

se7enthanh
23-10-2012, 11:08 AM
up................................................ .

se7enthanh
24-10-2012, 11:17 AM
up................................................

se7enthanh
25-10-2012, 12:51 PM
up................................................ .

se7enthanh
26-10-2012, 02:48 PM
up................................................ .....

se7enthanh
29-10-2012, 02:29 PM
up................................................ ...

Chíp Nhỏ
29-10-2012, 03:09 PM
Uppppppppppppppppppppp

se7enthanh
30-10-2012, 03:46 PM
up.............................................

se7enthanh
31-10-2012, 07:28 PM
up................................................ .

kuroobmt
31-10-2012, 10:13 PM
mấy cái áo khoác giá nhiêu vậy anh thanh

se7enthanh
01-11-2012, 10:27 AM
up................................................ .

se7enthanh
08-11-2012, 06:22 PM
up..........................................

se7enthanh
12-11-2012, 02:13 PM
UP...........................................

se7enthanh
13-11-2012, 12:06 PM
up..............................................

se7enthanh
13-11-2012, 02:29 PM
up..............................................

mrbcu0ng
13-11-2012, 02:48 PM
sao k để giá đi chủ shop để ae tiện theo dõi, kết cái áo khoác màu xanh rêu có mũ quá, cái đó bao nhiêu thế chủ shop ơi

se7enthanh
13-11-2012, 07:57 PM
sao k để giá đi chủ shop để ae tiện theo dõi, kết cái áo khoác màu xanh rêu có mũ quá, cái đó bao nhiêu thế chủ shop ơi

áo đó hết rồi bạn nhé,shop về nhiều áo khoác mới đó,ghé shop thử cho dễ nhé.Đồ nhiều quá để giá ko hết đc bạn ah!!!

se7enthanh
15-11-2012, 12:34 PM
up................................................ ....

phongsmile9382
15-11-2012, 06:22 PM
cái áo khoác màu sữa A mặc chùm đầu đó .. còn k A. cho E xin cái giá đi

se7enthanh
16-11-2012, 12:03 PM
cái áo khoác màu sữa A mặc chùm đầu đó .. còn k A. cho E xin cái giá đi

áo đó hết rồi em nhé,shop về nhiều áo mới em ghé qua lựa nhé !!!

nguyenvanteo125
16-11-2012, 04:43 PM
Đẹp quá up.................áo gangnam style nhieu vay anh ?@

se7enthanh
19-11-2012, 12:02 PM
up............................................

se7enthanh
20-11-2012, 06:34 PM
up..............................................

Xuxu
20-11-2012, 11:57 PM
like người mẫu ;))
Hàng đẹp, người mẫu cũng ...
Up

se7enthanh
19-12-2012, 11:34 AM
up.........................................

anhrin
22-12-2012, 03:37 PM
up.........................................

up giá di anh.hang đẹp

niemkhucxua_67
29-12-2012, 06:28 PM
up hi.................

fptketnoi01
29-12-2012, 06:31 PM
<font face="Comic Sans MS"><font size="7"><font color="Red">HÀNG MỚI VỀ ngày 17/12</font></font></font><br />
<font color="DarkRed"><font size="6">T.I.M shop 129 Điện Biên Phủ.Liên tục Cập nhật các Style BangKok 2012.Chỉ bán hàng Thái với chất lượng tốt nhất.Giá thành hơp lý.Luôn có hàng mới nhé.<br />
Đảm bảo bạn sẽ lựa chọn được cho mình một chiếc áo ưng ý cho mùa đông năm nay.</font></font><br />
<font size="5"><font color="Blue">LIKE FACEBOOK TIM Shop ĐỂ NHẬN ĐC ƯU ĐÃI TỪ SHOP,CẬP NHẬT CÁC MẪU ÁO MỚI NHẤT!!!</font></font><br />
<font size="6"><font color="Blue">FACEBOOK</font></font><font size="4"> <a href="https://www.facebook.com/pages/TIM-shop/224373290968875" target="_blank">https://www.facebook.com/pages/TIM-shop/224373290968875</a></font><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4871.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4871.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4882.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4882.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4884.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4884.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4892.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4892.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4896.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4896.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4904.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4904.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4906.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4906.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4911.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4911.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4912.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4912.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4913.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4913.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4918.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4918.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4926.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4926.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4934.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4934.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4938.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4938.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4944.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4944.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4968.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4968.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4970.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4970.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4973.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4973.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4974.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4974.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4976.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4976.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4980.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4980.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4981.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4981.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4985.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4985.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4986.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_4986.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4553.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4553.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4556.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/4556.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4560.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4560.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4565.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4565.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4568.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4568.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4570.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4570.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4573.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4573.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4574.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4574.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4577.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4577.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4582.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4582.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4584.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4584.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4586.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4586.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4587.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4587.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4593.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4593.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4596.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4596.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4598.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4598.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4600.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4600.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4601.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4601.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4603.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4603.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4605.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4605.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4606.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4606.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4610.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4610.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4612.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4612.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4615.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4615.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4617.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4617.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4618.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4618.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4620.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4620.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4624.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4624.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4626.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4626.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4633.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4633.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08500.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08500.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08497.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08497.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08496.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08496.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08495.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08495.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08492.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08492.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/12312-1.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/12312-1.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/123-1.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/123-1.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/3213.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/3213.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2334.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/2334.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08483.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08483.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08479.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08479.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08472.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08472.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08470.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08470.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08469.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08469.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08468.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08468.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08467.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08467.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08466.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08466.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08464.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08464.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08225.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08225.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08227.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08227.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08233.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08233.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08235.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08235.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08239.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08239.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08248.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08248.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08249.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08249.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08250.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08250.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08251.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/DSC08251.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3501_zpsf9e98dcc.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3501_zpsf9e98dcc.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3502_zps6e33b989.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3502_zps6e33b989.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3503_zpsd0e3705f.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3503_zpsd0e3705f.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3504_zpsbe2346a9.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3504_zpsbe2346a9.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3505_zpscaa5882a.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3505_zpscaa5882a.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3506_zpsf007d8ed.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3506_zpsf007d8ed.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3507_zps8da28269.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3507_zps8da28269.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3508_zps5e2f823e.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3508_zps5e2f823e.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3509_zpsd55e680f.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3509_zpsd55e680f.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3510_zpsfd3094fb.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3510_zpsfd3094fb.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3511_zps0ec34b91.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3511_zps0ec34b91.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3512_zps6a83eae9.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3512_zps6a83eae9.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3513_zps0f5a81da.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3513_zps0f5a81da.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3514_zps04db3f6f.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3514_zps04db3f6f.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3515_zpsdf16fdd2.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3515_zpsdf16fdd2.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3516_zps3ec06f39.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3516_zps3ec06f39.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3517_zps644eed53.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3517_zps644eed53.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3518_zpse37d23a6.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3518_zpse37d23a6.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3520_zps7b9ffee9.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3520_zps7b9ffee9.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3521_zps12849069.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3521_zps12849069.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3522_zpsb8ffa510.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3522_zpsb8ffa510.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3523_zps2bb14eec.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3523_zps2bb14eec.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3525_zps6f6b880d.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3525_zps6f6b880d.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3526_zps6f0665cd.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3526_zps6f0665cd.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3527_zps14864e18.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3527_zps14864e18.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3528_zpsd33e6467.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3528_zpsd33e6467.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3529_zps5808c1b4.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3529_zps5808c1b4.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3530_zps546a4640.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3530_zps546a4640.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3531_zps5e370634.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3531_zps5e370634.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3532_zps5c6d7a1e.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3532_zps5c6d7a1e.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3533_zps9b5453e2.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3533_zps9b5453e2.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3534_zpsbe460ddf.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3534_zpsbe460ddf.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3535_zpsa8091899.jpg"><img src="http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/IMG_3535_zpsa8091899.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<font size="6"><font color="Blue">còn rất nhiều mẫu đẹp nữa,các bạn qua TIM Shop để thử nhé!!!</font></font><br />
<br />
Đăng ký internet fpt (http://fptketnoi.com/) giá rẻ chỉ 200k , Đăng ký tận nhà.

hoangcoi93bmt
01-01-2013, 10:32 PM
nhìn choáng thế này!!!

hoangcoi93bmt
01-01-2013, 10:50 PM
uppppppppppppppppp phu bữa sau lên sắm đồ tết lun.

khiem_vp
03-01-2013, 02:49 PM
cho mình cái giá quần nào vào số: 0979349034 đang quan tâm

http://i836.photobucket.com/albums/zz281/phamxuanthanh88/_MG_4558.jpg

boy_bmty
04-01-2013, 07:00 AM
up......can mua ao vét nam 2 lop mau den de di lam...chu chop co gang jup do nhe