PDA

View Full Version : cần mua máy chiếu!!!Kiss_bmt
05-06-2012, 12:51 PM
Như tiêu đề hiện em đang có nhu cầu cần mua lại 1 máy chiếu còn tốt, ai có xin để giá và số điện thoại lại để em liên hệ.
thanks! đả quan tâm