PDA

View Full Version : lục bình giá rẻphong-tizidco
03-06-2012, 04:14 PM
lục bình rẻ, giá 700k
gỗ hương, cao 90cm, rộng 30cm
01628296466

http://www.uphinhnhanh.com/images/45100.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-45100.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/45200_tn.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-45200.jpg)

ducson1009
08-06-2012, 08:53 AM
xem, hàng ở đâu vậy bạn