PDA

View Full Version : bán 1 bộ bàn ghế cẩm chỉ tay 10cafesuadabmt
03-06-2012, 12:48 PM
đã bán .............

vannghiabmt
03-06-2012, 05:25 PM
Eo ôi!Sao không chụp vài tấm hình up lên tham khảo chủ pic:622:

cafesuadabmt
03-06-2012, 07:47 PM
mình rao dùm thoy...mình ko rành về thể loại này lắm

Hunternikegirls
04-06-2012, 12:02 PM
up hình lên đi bạn
xem đc hốt ngay

cafesuadabmt
04-06-2012, 12:35 PM
uhm để kiu ông anh chụp vài tấm hình :D