PDA

View Full Version : [20/12/09] Offline từ thiện "Mùa đông không lạnh" tại trường Vi NhânBmt7.vn
23-12-2009, 12:33 AM
Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Quỹ từ thiện Chung một tấm lòng Bmt7 và các bạn thành viên đã nhiệt tình tham gia chương trình Offline từ thiện với chủ đề "Mùa đông không lạnh" tại trường Chuyên biệt Vi Nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi off:


Off trao sim đấu giá từ thiện và nhận tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm[/URL]http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0110.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0110.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0111.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0111.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04374_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04374_1600x1067.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04375_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04375_1600x1067.jpg)
Khách sạn Hoàng Lộc trao số tiền 4.000.000vnd cho đại diện BQT diễn đàn

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04376_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04376_1600x1067.jpg)
Đại diện của Đặng Lê Mobile trao sim cho đại diện HoangLoc Hotel

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04377_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04377_1600x1067.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04378_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04378_1600x1067.jpg)
Phú Mobile (Trí Tâm Mobile) trao 200.000vnd ủng hộ Quỹ từ thiện cho đại diện BQT

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04379_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04379_1600x1067.jpg)
Đại diện Đặng Lê Mobilen trao 500.000vnd ủng hộ Quỹ từ thiện cho đại diện BQT

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04380_1600x1067.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04380_1600x1067.jpg)
Traidocthan8711 ủng hộ 500.000 và đại diện Mr.Evans ủng hộ 500.000 cho Quỹ từ thiện BMT7

Đây là lời cảm ơn của BQT diễn đàn dành cho những nhà hảo tâm đã đóng góp cho Quỹ từ thiện

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNNghiem.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNNghiem.jpg)

Đặng Lê Mobile ủng hộ sim 012244.12244 và số tiền 500.000vnd

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNHoang.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNHoang.jpg)
Khách sạn Hoàng Lộc 3.400.000 trong phiên đấu giá sim 012244.12244 và 600.000vnd, tổng cộng 4.000.000 vnd

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNCanh.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNCanh.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/kenzzi.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/kenzzi.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNevans.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNevans.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNluong.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNluong.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNPhu.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNPhu.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNHuy.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/GCNHuy.jpg)


Những hình ảnh chuẩn bị cho buổi off chiều 20/12/2009 tại trường Vi Nhân


http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0112.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0112.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0113.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0113.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0114.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0114.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0115.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0115.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0116.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0116.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0122.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0122.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0123.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0123.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0124.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0124.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0125.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0125.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0126.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0126.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0127.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0127.jpg)


http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0129.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0129.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0133.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0133.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04386_1600x1067.jpg

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04388_1600x1067.jpg

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0135.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0135.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0136.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0136.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0137.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0137.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0138.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0138.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0139.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0139.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0141.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0141.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0142.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0142.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0143.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0143.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04390_1600x1200.jpg

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0144.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0144.jpg)


http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0146.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0146.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0147.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0147.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0149.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0149.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0148.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0148.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0150.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0150.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0151.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0151.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0152.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0152.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0153.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0153.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0154.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0154.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0155.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0155.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0156.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0156.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0157.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0157.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0158.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0158.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0159.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0159.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0160.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0160.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0166.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0166.jpg)

[URL="http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0167.jpg"]http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0167.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/ViNhan/IMG_0167.jpg)

Bmt7.vn
23-12-2009, 12:34 AM
http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04393_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04393_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04394_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04394_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04395_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04395_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04398_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04398_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04399_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04399_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04402_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04402_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04403_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04403_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04404_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04404_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04405_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04405_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04406_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04406_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04407_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04407_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04408_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04408_1600x1200.jpg)


http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04410_1600x1200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04410_1600x1200.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7183.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7183.jpg)


http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7186.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7186.jpg)
Bẽn lẽn

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7189.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7189.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7190.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7190.jpg)
Giờ vui chơi của các em

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7193.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7193.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7194.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7194.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7195.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7195.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7200.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7200.jpg)
Nhảy dây

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7203.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7203.jpg)
Chơi cầu tuột

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7206.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7206.jpg)
Chơi đá banh

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7207.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7207.jpg)
Tuấn rất hiền và dễ thương

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7210.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7210.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7217.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7217.jpg)
Bước đi rất tự tin, chuyên nghiệp không khác gì những anh chị người mẫu lành nghề

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7218.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7218.jpg)
Chuẩn bị diễn tập trước khi trình diễn thời trang

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7219.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7219.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7220.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7220.jpg)
Các em rất thích chụp hình, đặc biệt là với ông già Noel BinU

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7221-1.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7221-1.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7222-1.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7222-1.jpg)
Yuri và Nhocbinzin tranh thủ làm duyên...

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7223-1.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/IMG_7223-1.jpg)
Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của các em

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04474.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04474.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04475.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04475.jpg)

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04476.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04476.jpg)
Trò chơi "Xác ướp Ai Cập"

http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04477.jpg (http://i219.photobucket.com/albums/cc299/topaz883/DSC04477.jpg)


Hiện còn rất nhiều hình, chờ up tiếp tục nhé các bạn:110:

nhoc_Bin
23-12-2009, 12:39 AM
ặc ặc... đưa đây e up típ cho chị...
hic...
ước j đc về tham gia...
:76: :76:

nhoc_firm_88
23-12-2009, 07:59 AM
mí e nhỏ dể thương quá ta ....up típ đi chị ngọc ơi

HD hai
24-12-2009, 11:28 AM
ủa?? Sao ko có ảnh cua e? Beatboxer

cuoivoidingherap
24-12-2009, 12:36 PM
hiihi hoành tráng heng

nhoctrunghoa
24-12-2009, 09:55 PM
ko chơi được trò nào bùn thật

hoasuaden_87
25-12-2009, 11:42 AM
chơi được 1 trò mà hổng thấy hình đâu
mong rằng diễn đàn sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động bổ ích như vậy

pika
25-12-2009, 02:24 PM
chài ai ông già noel là binU, các bé sướng nhá đc binU dể xương phát quà nhá

mr.B
26-12-2009, 12:10 AM
hay ghê bữa đó có ghé mà bận quá k tham gia đc tiếc quá

Tom
26-12-2009, 01:37 PM
Híc híc. bên nào cũng zui và ý nghĩa. hum đó em cùng bktaynguyen tổ chức tại trung tâm bảo trợ xã hội nên hok đi ở đây được. Mà hình như chưa giao lưu với bmt7 thì phải :53:

Bmt7.vn
26-12-2009, 06:04 PM
Do máy hết pin nên chỉ chụp được một số, còn một số hình chụp ở các máy khác nên chưa post lên được, BQT sẽ liên lạc để nhận hình đầy đủ và post lên cho các bạn.Thân mến

Quynh_it
17-08-2010, 12:29 AM
mình rất muốn tham gia hoat động từ thiện. mong rằng có cơ hội mình sẻ đóng góp vào BMT7
mình đang có dự kiến sẻ tặng 300 áo thun cho trẻ em ngheo trong mùa trung thu sắp tới.
mong rằng không có sự trở ngại trong kế hoạch.
nếu được mình sẻ chuyến đến BMT7 nhé

ARCCRAZY83
17-08-2010, 01:24 AM
úp cho tù thien nè!!

NguyenVuongMC
21-04-2011, 03:23 PM
cần lắm những tấm lòng.....phát huy nữa
nhé anh em bmt7

ds_mrtrung
21-04-2011, 03:29 PM
Trường này ở đâu ta :406: