PDA

View Full Version : Bán tải asia date 1994 4 chân 16 tấn ,1 12 chổHẢI BÁNH
30-05-2012, 07:49 PM
cần bán xe asia date 1994 ,xe 16 tấn thùng nhôm kèo chắc chắn ,đồng sơn tốt ,4 chân ,xe mạnh ,

màu sơn cam ,bs buôn ma thuột 8838 ,

1 huyndai satarex bs buôn ma thuột 000.01 - màu bạc
vô nhìu đồ chơi ,
xe chạy kĩ bao đầm ,:202a:

Giá cả mọi chi tiết xin liên lạc sđt 090.254.9339- 01222.9999.13 hải xem xe tại ban mê thuột !

http://np6.upanh.com/b4.s27.d2/e4b7f7ecedd60e5a6168296174011435_47830966.2d9bee03 379d32539d83bd76121dce70.jpg (http://www.upanh.com/2d9bee03379d32539d83bd76121dce70_46396764.100_upan h/v/8ra6cc4c4ua.htm)http://np7.upanh.com/b3.s27.d2/6a0054b5211f0de95c33671e33d32fe9_47830967.2f9b5b0a 0e089d532c63ed8b8d370a6e.jpg (http://www.upanh.com/2f9b5b0a0e089d532c63ed8b8d370a6e_46396799.100_upan h/v/ara53c3c2up.htm)http://np9.upanh.com/b2.s30.d1/eaa636a026061697bd724f62911f8995_47830969.5ce1127f 1df26e8fb49ff5a64c7b94b3.jpg (http://www.upanh.com/5ce1127f1df26e8fb49ff5a64c7b94b3_46396773.100_upan h/v/4ra4cc5cbeb.htm)http://np0.upanh.com/b3.s30.d2/560f806b3cc1f34821770034d4423a0a_47830970.5e61ece5 c75db93c5a9a871a50b3775a.jpg (http://www.upanh.com/5e61ece5c75db93c5a9a871a50b3775a_46396771.100_upan h/v/era64c8cfeu.htm)http://np5.upanh.com/b2.s27.d2/de050f4d74721b6980a6a3cd6fbaef44_47830975.91f409bb e3b49f513d64f24b352db779.jpg (http://www.upanh.com/91f409bbe3b49f513d64f24b352db779_46396768.100_upan h/v/2rac2c6c4ed.htm)http://np6.upanh.com/b4.s29.d2/43a63657a331e81ec126b61789063e38_47830976.95cd2af3 0be4e63765caa5d6dc581705.jpg (http://www.upanh.com/95cd2af30be4e63765caa5d6dc581705_46396790.100_upan h/v/brabccacfnf.htm)http://np7.upanh.com/b2.s30.d2/36ce4fd1276de7d4a20ee312edd218c6_47830977.315652c7 38041c87b953eaebe6198a69.jpg (http://www.upanh.com/315652c738041c87b953eaebe6198a69_46396775.100_upan h/v/5ra21c2cbnj.htm)http://np1.upanh.com/b6.s28.d1/02713d149f89a4e84c382eb868a5fdf6_47830981.b1605d4d a36682ae2ea6335a02a491c4.jpg (http://www.upanh.com/b1605d4da36682ae2ea6335a02a491c4_46396792.100_upan h/v/4rafbc0c9nm.htm)http://np3.upanh.com/b6.s27.d2/d3108403243a0d4748e7274c33e1937c_47830983.c8f8592e 58c6bb057e72d7f3596270af.jpg (http://www.upanh.com/c8f8592e58c6bb057e72d7f3596270af_46396766.100_upan h/v/bra11c7c6ns.htm)http://np4.upanh.com/b2.s27.d2/55d58c763757953b26a55b57a1e6c845_47830984.c78b8841 f3b96a654e4263df557d6cf6.jpg (http://www.upanh.com/c78b8841f3b96a654e4263df557d6cf6_46396803.100_upan h/v/3ra6fc1c7dv.htm)http://np6.upanh.com/b5.s28.d3/140f142bef5b1ce4614ac08612ab3e32_47830986.d2c7783a d5098620e1ed435304ea3cef.jpg (http://www.upanh.com/d2c7783ad5098620e1ed435304ea3cef_46396795.100_upan h/v/eraadcbc4di.htm)http://np1.upanh.com/b1.s27.d2/6f7ad892d0c8bd6bca3b955ebe46169e_47830991.facf0cae d6a268ffd45e7080007deeec.jpg (http://www.upanh.com/facf0caed6a268ffd45e7080007deeec_46396797.100_upan h/v/7ra87c9cenp.htm)http://np5.upanh.com/b4.s29.d1/588fa72dbdfb17c6f123f2d24edab443_47830995.oemlogo. bmp (http://www.upanh.com/oemlogo_upanh/v/ara38cecbde.htm)

tinhpro0509
30-05-2012, 11:27 PM
Có xe HuynDai nhập 2t5 đời 2009 trở lên alo em nha.0908245697

HẢI BÁNH
20-08-2012, 07:56 PM
uppppppppppppppppppppppppp

HẢI BÁNH
28-08-2012, 03:22 PM
Uppppppppppppppppppppppp

HẢI BÁNH
05-09-2012, 03:44 PM
:987:upppppppppppppppppppppppppppppppppp

HẢI BÁNH
06-09-2012, 10:57 PM
Uppppppppppppppppppppppppppp

HẢI BÁNH
15-09-2012, 10:27 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

omasaki100
16-09-2012, 12:55 AM
cho gia tham khao nt zo sdt em nay anh 01699207862