PDA

View Full Version : lộc bình 1m8 đk 50cm giá bèo đây anh emnguyentrungdak1987
25-05-2012, 08:46 AM
đã bánhiện tại mình có cặp lộc bình 1m8 đk 50cm giá bèo đây anh em,nhưng chả biết gổ gì gổ vân đẹp và gổ chắc lắm ,trọng lượng nó nặng lắm,giá ra đi là 15 củ giá chuẩn ko cần chỉnh nha mấy pro
http://nm1.upanh.com/b3.s1.d4/6e78ad7ff335c0d198b6874f6b355fa9_45188641.img380.j pg (http://www.upanh.com/img380_upanh/v/7recczac4yh.htm)http://nm2.upanh.com/b6.s26.d2/b2266812b82ae75a810100a2e93fead2_45188642.img381.j pg (http://www.upanh.com/img381_upanh/v/bre33zfcayn.htm)http://nm3.upanh.com/b2.s29.d1/62efff75d50ce0ecb60820d2bdde81da_45188643.img382.j pg (http://www.upanh.com/img382_upanh/v/6reaez7ceyd.htm)http://nm5.upanh.com/b4.s26.d1/e9546da517c1d48991386f42ef44b244_45188645.img383.j pg (http://www.upanh.com/img383_upanh/v/6re73zeceyr.htm)http://nm6.upanh.com/b1.s29.d4/2a5e76609865bd0560f35932bdfcf34e_45188646.img384.j pg (http://www.upanh.com/img384_upanh/v/fre0bz8c3yi.htm)http://nm9.upanh.com/b1.s28.d2/693c40f9f81b3eeefd3d86330e3c230d_45188649.img385.j pg (http://www.upanh.com/img385_upanh/v/ere63zeccys.htm)http://nm3.upanh.com/b6.s29.d2/669d4d2b7aff8d80ac88f627d6d036ec_45188653.img386.j pg (http://www.upanh.com/img386_upanh/v/1re82z8cdyb.htm)http://nm4.upanh.com/b2.s29.d1/fd7bdbff92e991e00a19ed4d97dee562_45188654.img387.j pg (http://www.upanh.com/img387_upanh/v/0re1cz2cdyu.htm)

nguyentrungdak1987
25-05-2012, 01:26 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
26-05-2012, 07:59 AM
uppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
26-05-2012, 06:48 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

Hunternikegirls
26-05-2012, 10:12 PM
Nhìn như pu màu

nguyentrungdak1987
27-05-2012, 08:11 AM
mới lót nước đầu thôi pro chưa xịt bóng nên nhìn thấy vậy đó mấy bửa nay mưa nên ko dám xịt

nguyentrungdak1987
28-05-2012, 11:40 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp:802::80 2::802::802:

nguyentrungdak1987
30-05-2012, 04:29 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
31-05-2012, 08:40 AM
:619::619::619:upppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
01-06-2012, 12:36 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
03-06-2012, 10:51 AM
:323:uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
07-06-2012, 09:16 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
09-06-2012, 10:02 AM
upppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
11-06-2012, 08:28 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
13-06-2012, 09:07 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
14-06-2012, 02:35 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
14-06-2012, 10:46 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
15-06-2012, 09:15 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
16-06-2012, 04:52 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
17-06-2012, 08:59 AM
uppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
18-06-2012, 08:12 AM
up................................................ .

nguyentrungdak1987
19-06-2012, 08:28 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
20-06-2012, 08:25 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

langtucodon363
26-08-2012, 05:34 PM
nguyễn trung có miếng gỗ lu hương hoặc kate nào không??? kích thước vuông 40cm hoặc hơn cũng đựoc! cao từ 15cm đến 20cm!!! có thì điện cho mình!!!

hoatran2410
30-08-2012, 10:51 AM
go gi ban?????????????

nguyentrungdak1987
30-08-2012, 08:59 PM
đã bán.........................................

langthangbmt
19-09-2012, 01:19 PM
10tr được ko bạn hiền