PDA

View Full Version : cần tiền bán nhanh card camera 4 cổng và 2 camera vivotekanh890818
22-05-2012, 12:09 PM
giá ra đi của e card camera 4 cổng la 500k ...đã ra đi
2 em camera vivotek la 2tr500k(co alo co fix)
vo link xem thông số kĩ thuật
http://www.vivotek.vn/_details.php?id=18&tab=2#tips
( đag kẹt tiền nên thanh ly nhanh ,ace nao ge wa up hộ.e thanks )

anh890818
22-05-2012, 06:12 PM
up kai naooooooooooooo

Mr.Kent.Bmt
22-05-2012, 08:14 PM
http://koquen.110mb.com/?Icon-Dong%20%28268%29.gif

Up phụ !
Bay lên cao nào !!
Và đừng quên bấm nút Thanks nhé Pro !!

http://img803.imageshack.us/img803/4695/18201173436445.png

http://th777.photobucket.com/albums/yy57/360thegioiso/Gif/th_Click-Thanks.gifhttp://th777.photobucket.com/albums/yy57/360thegioiso/Gif/th_Click-Thanks.gif

anh890818
22-05-2012, 08:46 PM
dg ket tiền ma hok ai mua ta... up ban nhanh nao

anh890818
23-05-2012, 11:11 AM
up naooooooooooooo

anh890818
24-05-2012, 11:25 AM
up lai nao

anh890818
24-05-2012, 08:01 PM
uppppppppppppppp

com
24-05-2012, 08:12 PM
Camera nhìn lạ nhỉ?

anh890818
25-05-2012, 02:52 PM
up len .................

hacbao
25-05-2012, 02:58 PM
lên cho những ai cần

anh890818
26-05-2012, 06:55 PM
upp len !!!

thanhtrung2507
27-05-2012, 03:59 PM
up................................................ ....................

anh890818
28-05-2012, 11:35 AM
up lai........

anh890818
28-05-2012, 06:46 PM
ban nhanh nao.......... dg ketttttttt

anh890818
29-05-2012, 10:49 AM
mot ngay moi

anh890818
30-05-2012, 07:51 PM
upppppppppp bui toi

anh890818
01-06-2012, 07:10 PM
len naooooooooooo000000000000

anh890818
03-06-2012, 10:54 AM
ban nhanh .............

sirius47
03-06-2012, 01:06 PM
ai cân nào................

anh890818
03-06-2012, 07:21 PM
len topppppppppppp

thuysinhanhtuan
03-06-2012, 08:17 PM
Úp phụ ........:60:

anh890818
03-06-2012, 09:09 PM
lên nào............

anh890818
03-06-2012, 09:50 PM
ban nhanh nao.co alo co fix them..........

hoang lan masage
04-06-2012, 01:31 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

anh890818
04-06-2012, 09:44 AM
uppp ban nhanh

anh890818
04-06-2012, 05:17 PM
:416:sale nekkkkkkkkk

anh890818
04-06-2012, 07:09 PM
sale ban nhanh ( fix tiep cho ACE kan)

anh890818
05-06-2012, 11:09 PM
len toppppppppp

anh890818
06-06-2012, 07:32 PM
len hang......

anh890818
07-06-2012, 10:28 AM
len cho ai kan nao

anh890818
07-06-2012, 01:41 PM
puupupupupupupupupupu

anh890818
07-06-2012, 03:58 PM
len hàng...........

anh890818
08-06-2012, 12:27 AM
ban nhanh cho bui toi

anh890818
08-06-2012, 12:25 PM
uppp troi sap mua

khunglongrong
08-06-2012, 02:38 PM
cAMRA NHIN LA, BẮT SÓNG WIFI HẢ BẠN, GIẢM CHÚT ÍT ĐI. đƯỢC MÚC LIỀN VÌ ĐANG CẦN

thanhnganbmt
08-06-2012, 03:51 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

anh890818
08-06-2012, 06:44 PM
cAMRA NHIN LA, BẮT SÓNG WIFI HẢ BẠN, GIẢM CHÚT ÍT ĐI. đƯỢC MÚC LIỀN VÌ ĐANG CẦN

ko bat song wjfj nek .ma xem wa mang thoy.
co alo co fix

anh890818
09-06-2012, 03:20 PM
up cho buoi chieu nang

anh890818
09-06-2012, 11:35 PM
len cho bui toi di ngu nao

anh890818
10-06-2012, 10:37 AM
len hang,...........

anh890818
10-06-2012, 02:21 PM
ln chop ai kan

anh890818
11-06-2012, 01:00 AM
len hag bui toi

anh890818
11-06-2012, 01:06 PM
len nao......

anh890818
11-06-2012, 06:08 PM
uppppppppppppp

anh890818
12-06-2012, 10:53 AM
len nao.....

xuanquy12a
12-06-2012, 12:52 PM
khó di lắm đó

bachconganhthu
12-06-2012, 05:01 PM
up naòooooooooooooooooooooo :207A:

anh890818
12-06-2012, 05:02 PM
fĩ nhiet tinh cho ai kan

anh890818
13-06-2012, 05:17 PM
len hang........

anh890818
14-06-2012, 07:54 PM
ban nhanh naoi

phitruongbmt
14-06-2012, 07:57 PM
Up phụ nhau nào ^^!

anh890818
15-06-2012, 07:09 PM
len hang .............

anh890818
19-06-2012, 07:09 PM
lai len hang choa ai kan

anh890818
20-06-2012, 09:37 AM
len nao....

anh890818
20-06-2012, 06:34 PM
lai lennnnnnnnn

anh890818
21-06-2012, 10:14 PM
uppppppppppppp

ghostbb
21-06-2012, 10:49 PM
Upppppppppppp

anh890818
22-06-2012, 12:56 PM
ban nhanh...........

anh890818
22-06-2012, 10:53 PM
len ban nhanh

anh890818
23-06-2012, 02:51 PM
len nao..........

anh890818
24-06-2012, 11:26 AM
ban nhanh nao

anh890818
24-06-2012, 11:13 PM
len naoooooooooo

anh890818
28-06-2012, 10:31 PM
up nao ...............

anh890818
29-06-2012, 12:31 PM
len hang moi

ngochuongbmt
30-06-2012, 03:55 PM
Phụ.......................... cho ai cần nè !