PDA

View Full Version : Cần mua Ipod Touch Gen 4 đâyteadrthanh
13-05-2012, 10:20 PM
Cần mua 1 ipod touch gen 4 nhé. Ai có thì cho giá + tình trạng máy giúp mình