PDA

View Full Version : Bán chào mào má trắng ai mua pmmmvodinhson
13-05-2012, 07:57 PM
cần tiễn một sốem chào mào má trắng mới bẫy về anh em nào có nhu cầu pm cho giá:992::523: mình xin để lại ai mua pmmm 0988339668.

bikerRBR
13-05-2012, 08:02 PM
woa chim đầu mùa.
giá cả sao vậy a.

vh_undying
13-05-2012, 10:04 PM
cho giá đi bạn thằng bạn nó đang nhờ kiếm hộ 1 e ngoài tiệm hét ghê quá hợp lí mình lấy 1 e

vodinhson
14-05-2012, 06:38 AM
mỗi em 100k ai mua pm SDTcủa tớ:516:

ta.phuoc
16-05-2012, 04:35 PM
Chim bẫy chỗ nào thế bạn, gửi xe ra Đà Nẵng giúp mình được ko mình lấy vài con.

Coffee Aquarium
16-05-2012, 08:17 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

trungquan
17-05-2012, 09:49 AM
chim vùng nào vậy bạn...................................

legiang79bmt
18-05-2012, 11:57 AM
70k để mình 1 em nuôi chơi

kjd_cr4zy
18-05-2012, 12:12 PM
gửi ra SG dc ko bạn.?Dc minh làm 2 chú.0925.411.300