PDA

View Full Version : Bán hàng hiếm lạ !khaptieudong
11-05-2012, 02:04 PM
Xong......

khaptieudong
11-05-2012, 02:12 PM
Upupupupupupupupupupup

vannghiabmt
11-05-2012, 07:46 PM
Gỗ đẹp mà tiện xấu quá!

phitruongbmt
11-05-2012, 07:53 PM
Hỏng mất 2 khúc gỗ đẹp.... tiện xấu mù............

trungquan
11-05-2012, 10:19 PM
gỗ đẹp thiệt phí gỗ wa....................

canhchimtroi_10
13-05-2012, 06:45 PM
- Kiểu dáng hơi xưa, nhưng không lỗi thời !

MrTom1717
16-05-2012, 02:58 PM
gỗ đẹp nếu làm cái khác có vẻ đẹp hơn

Coffee Aquarium
16-05-2012, 08:16 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

canhchimtroi_10
30-05-2012, 11:03 AM
upupupupuppupuuuuu

canhchimtroi_10
16-06-2012, 06:20 PM
upupupupupupppppppp

canhchimtroi_10
19-06-2012, 10:35 AM
upupupupppppppppppppp

canhchimtroi_10
19-06-2012, 10:38 AM
10tr thì hơi cao, có thể bớt 3chai thì ok !

thanh_trung078
19-06-2012, 10:46 AM
bao nhiêu cho cái giá xem

dongphuongsonggiang
19-06-2012, 11:38 AM
Tiếc cho khúc gỗ đẹp, nghệ nhân Lào thua nghệ nhân mình rồi