PDA

View Full Version : cần mua một máy ảnh chuyên nghiệp,máy cũ cũng được nhưng fai còn xài tốt và có bảo hànhsnake
10-05-2012, 03:10 PM
máy cũ cũng được nhưng fai còn xài tốt và có bảo hành để chụp hình cưới chuyên nghiệp.