PDA

View Full Version : Cần mua 1 gốc cẩm hoặc hương làm đôn để tượngYumi-BMT
06-05-2012, 10:28 AM
Cần mua 1 gốc cẩm hoặc hương làm đôn để tượng Quan Vân Trường.
Kích thước: ĐK mặt trên nhỏ nhất: 42 cm (tròn hay vuông cũng được). Cao khoảng 35 - 40 cm.
Ai có pm mình nhé!
ĐT: 01272.888887
:813:

SY_LAK
06-05-2012, 10:43 AM
up phụ nhanh mua nào