PDA

View Full Version : Bán chim đa đa bổi + 1 chim mồiletoan123
03-05-2012, 11:03 AM
clost topic da ra ra tu lau roi`

thewinds2006
03-05-2012, 10:49 PM
100k 1 con dc mấy lạng vậy?

hacbao
03-05-2012, 11:02 PM
uppppppppppppppppppppp

nhocknhangheo
05-05-2012, 08:52 AM
úp phụ bạn

letoan123
05-05-2012, 08:24 PM
100k 1 con dc mấy lạng vậy?

1 con từ 3 lạng rưỡi dến 4 lạng rưỡi ban ak

bikerRBR
06-05-2012, 06:24 PM
up hình xem thử bạn.
mjk chưa thấy chim đa đa bao giờ

legiang79bmt
06-05-2012, 09:56 PM
chim này nó ăn gì vậy bạn

letoan123
10-05-2012, 06:55 PM
chim này nó ăn gì vậy bạn

an lua la chu yeu ban ak

letoan123
10-05-2012, 06:56 PM
up hình xem thử bạn.
mjk chưa thấy chim đa đa bao giờ

bạn vào google tim xem di bạn

Mr.Kent.Bmt
11-05-2012, 02:11 AM
:615:
:60: Up phụ !:813:
:60: Bay lên cao nào !! :813:
Và đừng quên bấm nút Thanks nhé Pro !!
:217::217::217::217::217::217::217::217: