PDA

View Full Version : bán 1 khúc cẩm đẹp nè bà conSY_LAK
02-05-2012, 12:56 PM
đã bán thank ae nhiều nhé

namco
02-05-2012, 02:35 PM
1m05 hay là 1m50 hả bác.

pepsi47
02-05-2012, 02:48 PM
Cho cái hình đi bạn chạy xuống đó xa quá.

SY_LAK
02-05-2012, 05:20 PM
1m50 nhé bà con

SY_LAK
02-05-2012, 05:20 PM
ngày mai sẻ up hình nhé

SY_LAK
03-05-2012, 01:59 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào

sikhoa
04-05-2012, 09:17 AM
Cẩm chỉ hay hương còn ko bác có up tấm hình lên là dễ bán nhất

SY_LAK
05-05-2012, 09:27 PM
up lên nào đang có 1 khúc hương cao 80 tròn 30 nè hương đá

bossbmt47
06-05-2012, 08:09 AM
bay cao nhảy cao nào....................

SY_LAK
06-05-2012, 09:14 AM
uplên cho em nó nhanh trôi nào

SY_LAK
06-05-2012, 12:42 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào