PDA

View Full Version : bán 1 số gỗ hương nè cả nhàSY_LAK
20-04-2012, 05:20 PM
đã bán nhờ mod xoá dùm nhé thank

SY_LAK
20-04-2012, 08:04 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào

anbinhchau
21-04-2012, 10:38 AM
cao qua len di nao, go nhu vay toan huong non ko a, len cao di nao

SY_LAK
21-04-2012, 03:17 PM
gỗ đẻo từ gốc ra chứ không phải cây tươi nhé lên đi nào

SY_LAK
21-04-2012, 06:11 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào

SY_LAK
21-04-2012, 10:53 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào

SY_LAK
22-04-2012, 07:51 AM
lên nửa nào

SY_LAK
23-04-2012, 08:52 AM
ai gọi trước mình sẻ có giá fít tốt nhất nhé

namco
23-04-2012, 11:34 AM
bác cho em giá mềm hôm trước có gọi cho bác mà k thấy bác gửi hình cho em

SY_LAK
23-04-2012, 04:39 PM
lên nửa nào ..........