PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột HOÀNG LAN massagehoang lan masage
19-04-2012, 09:29 PM
msassage hoàng lan 323 lý thường kiệk .bmt
nhân dịp mừng lễ 30/4&1/5* chương trình sẽ kéo dài từ đây đến cuối năm. hoàng lan masage tri ân quý khách hàng chỉ với 100k 1 suất vip massage bao gồm gói dịch vụ tắm hơi tự động,tắm nước nóng,masage, hot stone massage,thời lượng 60 phút .với không gian yên tỉnh,hệ thống phòng vip cách âm,bạn sẽ thực sự được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi đội ngủ nhân viên trẻ và năng động,phục vụ lịch sự tiện nghi và chu đáo hãy ghé và cảm nhận masage hoàng lan địa chỉ 323 lý thưởng kiệt .bmt

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/50/1338533456721914564_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434235855)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/1338533468413501290_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236078)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335771748807982_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238053)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/13385334711340016629_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236149)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/13385334751179950944_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236223)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/1338533478845957149_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236288)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335732089224018_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237976)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/1338533493575007179_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236577)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/13385334971075024343_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236657)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/1338533501901570080_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236732)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/13385335042075639167_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236805)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/133853350922623668_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236900)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/1338533513347201749_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434236986)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/51/13385335181145433653_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237068)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335241394426752_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237167)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335281963121751_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237240)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/1338533538955256956_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237429)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/1338533542822610063_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237485)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/133853354727250336_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237557)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335501148453198_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237614)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335541894926735_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237671)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335631073593632_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237798)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/13385335662002379397_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237855)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/52/1338533570376699931_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434237923)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/1338533591273026827_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238283)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/1338533584568861964_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238168)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/1338533602617860918_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238476)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/13385336081167971524_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238549)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/13385336111391129865_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238611)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/1338533620382838575_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238747)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/13385336241107540853_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238813)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/13385336271456816576_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238866)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/13/53/13385336311921385452_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434238923)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/14/01/13385340942139013734_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434246592)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/01/14/01/1338534099490685715_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/phuoc_nguyen0903/apps/photo/album/photo-detail/id/1434246671)

hoang lan masage
19-04-2012, 09:32 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

dai.luc
19-04-2012, 09:45 PM
rẻ nhẩy...........

hacbao
19-04-2012, 09:55 PM
bữa nào ghé thử xem thế nào

hacbao
19-04-2012, 09:57 PM
msassage hoàng lan 323 lý thường kiệk .bmt
nhân dịp mừng lễ 30/4&1/5 hoàng lan masage tri ân quý khách hàngchỉ với 100k 1 suất vip massage bao gồm gói dịch vụ tắm hơi tự động,tắm nước nóng,masage, hot stone massage,thời lượng 60 phút với không gian yên tỉnh,hệ thống phòng vip cách âm,bạn sẽ thực sự được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi đội ngủ nhân viên trẻ và năng động,phục vụ lịch sự tiện nghi và chu đáo hãy ghé và cảm nhận masage hoàng lan địa chỉ 323 lý thưởng kiệt .bmt

chỉ áp dụng 2 ngày 30/4 và 1/5 thôi hả bạn

hacbao
19-04-2012, 09:58 PM
uppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
19-04-2012, 10:03 PM
chỉ áp dụng 2 ngày 30/4 và 1/5 thôi hả bạn

áp dụp từ hum nay kéo dài đến cuối năm lun hj hj ghé ủng hộ nha

hoang lan masage
19-04-2012, 11:09 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

kenta_vodoi
20-04-2012, 12:09 AM
up phụ .................................................. ..................

doantronglong
20-04-2012, 09:35 AM
Uuuppppppppppppppppppppp

K@Mstar
20-04-2012, 02:41 PM
phụ thằng em uppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
20-04-2012, 02:51 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp

DLK.SINH
20-04-2012, 07:34 PM
sẽ ghé vào dịp lễ c:))

hoang lan masage
20-04-2012, 10:12 PM
sẽ ghé vào dịp lễ c:))

từ bây giờ trở đi là giá 100k ui ghé bây giờ vẫn đc thank nhé

thanhtungbmt
20-04-2012, 10:24 PM
Uppppp cho lên Top

hoang lan masage
20-04-2012, 11:40 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

K@Mstar
21-04-2012, 10:08 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

lotus
21-04-2012, 10:12 AM
up.....
Hôm nào ghé qua giải mỏi, ủng hộ cho bác. Đi massage mấy chổ kia nó làm gấp gáp mà mất hết cả hứng, 60ph/100k là chuẩn đấy.
Nếu có ai thuê mình làm việc trả lương 100k/1h thì mình sẽ nghỉ công việc hiện tại đi làm luôn. :))

hoang lan masage
21-04-2012, 04:55 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
21-04-2012, 05:01 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
22-04-2012, 10:53 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

K@Mstar
23-04-2012, 05:56 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

AnhTuan_km5_bmt
23-04-2012, 08:34 PM
100k 1 xuất thư giản thỳ sao pro....?

hoang lan masage
24-04-2012, 05:18 PM
u[ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
25-04-2012, 12:19 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
25-04-2012, 02:54 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
25-04-2012, 09:37 PM
up[pppppppppppppppppppppppppppppp

tattoonguyen
26-04-2012, 08:20 AM
opi phai di thôi đi cho bít@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

hoang lan masage
26-04-2012, 02:42 PM
upppppppppppppppppppppppppp

K@Mstar
26-04-2012, 03:40 PM
upppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
27-04-2012, 10:21 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

0935848454
27-04-2012, 02:06 PM
úp phụ.....................

ngoisao.net
27-04-2012, 09:57 PM
sao mìh đọc trong 2pic nào bảo là ko nên ghé 323 LTK , nv chảnh + thiếu nhiệt tình lắm.

K@Mstar
28-04-2012, 05:00 PM
sao mìh đọc trong 2pic nào bảo là ko nên ghé 323 LTK , nv chảnh + thiếu nhiệt tình lắm.

đó là ý kiến trái chiều thui,mỗi người 1 ý mà bạn thank bạn nhé

K@Mstar
28-04-2012, 09:22 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

boylangtu3979
28-04-2012, 09:24 PM
chúc đông khách.........................
__________________

K@Mstar
29-04-2012, 02:49 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
30-04-2012, 11:28 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
30-04-2012, 05:24 PM
upppppppppppppppppppppppppps

mocgia
01-05-2012, 07:24 AM
100k 1 xuất thư giản thỳ sao pro....?

thì thêm 100k nửa chứ sao bác
mấy em củng phải làm việc để sống mà.

mocgia
01-05-2012, 07:28 AM
không nghe thấy thì thôi.
nghe rồi thấy cái lưng nó mỏi
hôm nay lễ chắt phải tự thưởng cho mình một vé mới được.

hoang lan masage
01-05-2012, 08:53 PM
uppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
02-05-2012, 06:26 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
06-05-2012, 02:24 PM
uppppppppppppppppppppp

bonlove120
06-05-2012, 06:56 PM
up phụ, bữa nào rãnh ghé ủng hộ tí

K@Mstar
07-05-2012, 11:53 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

K@Mstar
15-05-2012, 08:10 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
20-05-2012, 10:16 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

chi_vi_qua_ngheo
22-05-2012, 10:01 AM
đang đau cái lưng và quá mệt mỏi , rãnh ghé làm 1 xuất xem như thế nào
her her
thấy giới thiệu 60p massager , 100k 1 xuất thấy mê rồi
kakakakaka quá rẻ
up lên đầu cho đông khách

hoang lan masage
22-05-2012, 04:30 PM
up mong mọi ngưồi ủng hộ cho em nhé

K@Mstar
25-05-2012, 01:45 PM
uppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
26-05-2012, 11:01 PM
uppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
01-06-2012, 01:38 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hacbao
01-06-2012, 01:53 PM
up phụ ông bạn nè

hoang lan masage
04-06-2012, 01:11 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
04-06-2012, 04:05 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
06-06-2012, 08:59 PM
uppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
23-06-2012, 05:57 PM
upppppppppppppppppppp

hoang lan masage
15-07-2012, 08:40 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

tylunno1
16-07-2012, 12:56 AM
uppppppppppppppppppp

hoang lan masage
16-07-2012, 09:52 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
17-07-2012, 09:21 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
18-07-2012, 03:17 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ruougao
19-07-2012, 09:26 PM
trả lể .............................................

hoang lan masage
25-07-2012, 02:05 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
25-07-2012, 02:42 AM
upppppppppppppppppppppppppppp

boylangtu3979
25-07-2012, 07:27 AM
úp phụ............................

hoang lan masage
25-07-2012, 06:11 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

hacbao
25-07-2012, 06:30 PM
uppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
25-07-2012, 11:37 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
26-07-2012, 01:38 AM
u[ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

hoang lan masage
28-08-2012, 05:04 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

bk020888
27-11-2013, 11:28 PM
the hien gjo thj gia ca sao ui bac

bk020888
27-11-2013, 11:30 PM
hôm mình dj trường đạt vệ 100k bộ 100k ,thái độ phục phụ bt. bữa nào gge cho bác xem sao

binno_bmt
28-11-2013, 08:57 AM
đá tóp sáng sớm nào