PDA

View Full Version : Bán tượng di lặc gỗ cẩmhieubanme
19-04-2012, 09:31 AM
tượng di lặt ngồi gốc tùng.Cách thức cao 1,4m-rộng 1,2m-dày 07m.là cẩm chỉ vân rất đẹp,mới phun lót thôi .giá là 16t
đây là hình nè
http://nl8.upanh.com/b5.s27.d2/935fc9da0b00a89ad716a88c3737d656_43628348.13032012 110.jpg (http://www.upanh.com/13032012110_upanh/v/1ro07j5g3wn.htm)http://nl7.upanh.com/b5.s27.d1/a2b2de231d8f9647a5949ec85af4e399_43628367.13032012 111.jpg (http://www.upanh.com/13032012111_upanh/v/6roc4jdg2yj.htm)http://nl8.upanh.com/b2.s26.d1/f747c4f9ea234fcfec8fa61fd2880e62_43628378.13032012 118.jpg (http://www.upanh.com/13032012118_upanh/v/0ro86j7gcfk.htm)http://nl1.upanh.com/b1.s26.d1/bf7df62ba04cc2bdd3a74f481dd7731f_43628401.13032012 109.jpg (http://www.upanh.com/13032012109_upanh/v/7ro43jbg8js.htm)
ai có nhu cầu liên hệ chữ ký nha.đi ngang úp phụ ....

bossbmt47
19-04-2012, 09:56 AM
ngày mới đông khách nào................................

duchopmobile
19-04-2012, 03:41 PM
uppppppppppppppppppppppp cho nhanh trôi

SY_LAK
21-04-2012, 10:57 PM
lên cho em nó nhanh trôi nào

hieubanme
24-04-2012, 09:08 AM
upupupupppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

duchopmobile
04-05-2012, 07:28 AM
uppppppppppppppppppppppp đẹp đấy